portal-polski.pl

Era nowych kwalifikacji na polskim rynku pracy - Portal-polski.pl

Według ekspertów z IBE niezbędne jest silniejsze powiązanie edukacji i rynku pracy. Autorzy raportu „Zapotrzebowanie na kompetencje i …