pl.news
14.3K

Niemiecki Sąd Rejonowy rozważa pozew cywilny przeciwko Benedyktowi XVI

Sąd Rejonowy Traunstein zainicjował postępowanie w związku z wykorzystywaniem przeciwko zeświecczonemu księdzu Peterowi H. Co więcej, pozew ma również objąć Benedykta XVI, lat 95, Kardynała Friedricha Wettera (niegdyś związanego z Monachium), lat 94, oraz Archidiecezję Monachium.

Sprawa dotyczy skargi złożonej przez ofiarę Księdza H., którego diecezja w dalszym ciągu zatrudniała pomimo wcześniejszego wyroku skazującego.

Sąd Rejonowy nie przeanalizował jeszcze podstaw, ale być może dojdzie do złożenia pozwu cywilnego.

Raczej nie zapowiada się na przesłuchanie publiczne, ponieważ sprawa podlega pod przepisy o przedawnieniu.

Benedykt ma osiem tygodni na wydanie oświadczenia w tej sprawie.

#newsArrznnfwzh