Clicks8
lv.news

Atēnas: Francisks savus tagadnes grēkus projicē pagātnes pāvestos

4. decembrī Atēnās tikšanās laikā ar grieķu pareizticīgo pārstāvjiem Francisks apsūdzēja savus priekšgājējus par to, ka viņi ir veicinājuši šķelšanos ar pareizticīgajiem.

Vaimanājošs Francisks atzina, ka "darbības un lēmumi, kam bija maz vai nekāda sakara ar Jēzu un evaņģēliju, bet kuru vietā bija priekšrocību un varas alkas, nopietni vājināja mūsu kopību".

Pareizi viņš runāja formā mēs (Pluralis majestatis), ko pāvesti lieto "es" vietā, apgalvojot, ka "mēs ļaujam šķelšanās dēļ kompromitēt auglību". Tieši to Francisks dara ar Traditionis Custodes.

Tāpēc viņš juta nepieciešamību “no jauna lūgt Dieva un mūsu brāļu un māsu piedošanu par daudzu katoļu pieļautajām kļūdām [= Francisku ieskaitot].

Piedodot noziegumus pret ticību, par kuriem viņš ir atbildīgs, Francisks savukārt izmanto mantru "Tev nebūs tiesāt".

#newsDedwtlgcky