03:19
Evanjelizacia
1.4K
† Činnosťou na sebe sa blížime k Božiemu Synovi Mk 3,7-12 | Kostol narodenia Panny Márie - … Ak máte záujem dostávať denné meditácie zdarma priamo na Váš e-mail, pošlite svoju e-mailovú adresu na …More
† Činnosťou na sebe sa blížime k Božiemu Synovi Mk 3,7-12 | Kostol narodenia Panny Márie - …

Ak máte záujem dostávať denné meditácie zdarma priamo na Váš e-mail, pošlite svoju e-mailovú adresu na: evanjelizacia@evanjelizacia.eu Všetky meditácie Ľubomíra Stančeka pre rok 2013/2014 nájdete tu: evanjelizacia.eu Mk 3,7-12 Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Šiel za ním veľký zástup z Galiley a Judey i z Jeruzalema a z Idumey; ba aj zo zajordánskych krajov a z okolia Týru a Sidonu prišlo k nemu veľké množstvo ľudí, lebo počuli, čo robí. Tu povedal svojim učeníkom, že mu majú pripraviť loďku, aby ho zástup netlačil. Lebo mnohých uzdravil, takže všetci, čo mali nejakú chorobu, tisli sa k nemu, aby sa ho dotkli. Ešte aj nečistí duchovia, keď ho zbadali, padali pred ním a kričali: „Ty si Boží Syn!" Ale on im prísne pohrozil, aby ho neprezrádzali.