Clicks1.2K
Libor Halik
1

Chorvatští biskupi proti povinnému očkování, slovenští naopak

Lebo takmer každý deň sa konajú demonštrácie vo viac ako 50 mestách po celej chorvatskej krajine a niektoré kategórie verejných zamestnancov, vrátane policajtov, sú na vojnovej nohe; napríklad tritisíc učiteľov všetkých stupňov tvrdí, že sa nevrátia do škôl, kým sa nezruší povinnosť používať Covid certifikát alebo testovanie.
Masová účasť katolíkov na týchto podujatiach, na ktorých sa takmer vždy spoločne modlili ruženec, podnietila chorvátskych biskupov, aby zanechali svoj rezervovaný postoj a pozdvihli hlas na obranu slobody svedomia. V komuniké Stálej rady Konferencie biskupov Chorvátska sa uvádza, že: „Všetky opatrenia a rozhodnutia na zabránenie šírenia koronavírusovej infekcie musia byť bez nátlaku a podmieňovania, ako to zdôraznila Kongregácia pre náuku viery vo svojej nóte z 21. decembra 2020, najmä pokiaľ ide o právo na prácu, služby a účasť na spoločenskom živote.“ Viac na: christianitas.sk/chorvatski-biskupi-proti-povinnemu-ockovaniu/

Slovenští biskupové: kbs.sk/…dokumenty-kbs/c/vyhlasenie-kbs-k-podpore-ockovania
Public domain
ľubica
mali občiansku vojnu 1991-1995 vedia už svoje, preto sa nepoddávajú