Bos016

Co katolik wiedzieć powinien (3) : Łaska Boża i skarby cierpień – Uwagi według nauki Świętych i …

Trudno i mało jest miejsca na ziemi, aby zostać “wielkim” tego świata, lecz za laską Bożą łatwo, i wiele jest miejsca w królestwie Bożem, to jest w …