vi.news
41

Chính phủ vô tội: Là do Hồng y

Chính phủ Ontario muốn mở cửa các nhà thờ vào tháng 4 năm 2020 nhưng Hồng y Thomas Collins của Toronto trả lời rằng điều này là quá sớm, khiến họ phải đóng cửa cho đến ngày 14 tháng 6, VoxCantor.blogspot.com (ngày 27 tháng 11) biết được.

Chính phủ không can thiệp vào bất kỳ thực hành phụng vụ nào, kể cả ca hát và rước lễ. Chính Sở Y tế Công cộng Toronto đã “cấm” việc rước lễ bằng lưỡi bình thường.

Vào ngày 13 tháng 11, Collins đã đe dọa các linh mục của mình trong một hội thảo trên web rằng điều rất quan trọng là chỉ phát Rước lễ trên tay, nếu không, “Tôi sẽ đóng cửa các bạn.” Một tuần sau, Collins lại cấm thánh lễ ở một số khu vực bao gồm Toronto mặc dù chính phủ cho phép tổ chức các buổi lễ với tối đa mười người.

Hình ảnh: Thomas Collins © wikicommons, CC BY-SA, #newsVjysvvuuby