Papiez dyktor, papiez schizmatyk!

Po wieczne czasy... Ponadto, na mocy treści niniejszego aktu i mocą Papież byłby schizmatykiem… gdyby miał zmienić wszystkie obrzędy liturgiczne Kościoła, które były podtrzymywane przez tradycję …More
Po wieczne czasy...
Ponadto, na mocy treści niniejszego aktu i mocą
Papież byłby schizmatykiem… gdyby miał zmienić wszystkie obrzędy liturgiczne Kościoła, które były podtrzymywane przez tradycję apostolską”. (Francisco Suárez / Klaus Gamber)

Minęły zaledwie cztery lata od opublikowania nowego Mszału, kiedy to papież Paweł VI zaskoczył świat katolicki nowym Ordo Missæ , datowanym na 6 kwietnia 1969 roku. Rewizja dokonana w 1965 roku nie naruszyła tradycyjnego rytu liturgicznego. Zgodnie z mandatem art. 50 Konstytucji o Świętej Liturgii, chodziło przede wszystkim o usunięcie niektórych późniejszych dodatków do Zakonu Mszy. Publikacja Ordo Missæ z 1969 r. stworzyła jednak nowy ryt liturgiczny. Innymi słowy, tradycyjny ryt liturgiczny nie został po prostu zrewidowany zgodnie z zamierzeniami Soboru. Raczej został całkowicie zniesiony, a kilka lat później tradycyjny ryt liturgiczny został faktycznie zabroniony. Wszystko to prowadzi do pytania: czy tak radykalna reforma wpisuje się w tradycję …More
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
......CZŁOWIEK MASONÓW I LUCYFERA NA TRONIE STOLICY PIOTROWEJ !