Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks1.5K
csk.news
2

Hlavné pasáže „Querida Amazonia“: Pachamama sa znovu ukazuje

Františkova Apoštolská Exhortácia, ktorá unikla na verejnosť len niekoľko hodín pred uverejnením (12. februára), odmieta vysviacku ženatých mužov, pretože nejde iba o „uľahčenie väčšej prítomnosti vysvätených miništrantov, ktorí môžu sláviť Eucharistiu“ (93).

Ďalej ospravedlňuje použitie idolu Pachamama na Amazonskej synode (79): „Je možné nejakým spôsobom vziať domorodý symbol bez toho, aby sa nevyhnutne považoval za modloslužbu.“

František vyzýva misionárov, aby odpovedali na mýty, náboženské festivaly a iné „čiastočné alebo chybné náboženské prejavy“ pomocou „inkulturovanej spirituality“.

Pokiaľ ide o vysviacku žien (100), František hovorí, že „to by nás viedlo ku klerikalizácii žien, zníženiu veľkej hodnoty toho, čo už dosiahli, a ich nevyhnutný príspevok by sa stal menej efektívnym“.

Je pozoruhodné, že dokument nespomína „zmenu podnebia", ale nespomína ani „spásu“.

#newsMbvayvblbg
Libor Halik
Bergoglio (František) zůstal pohanem. Bohu žel nečinil pokání za vnesení model Pachamamy do katolických kostelů a do Vatikánu při Amazonské synodě v říjnu (oktobru) 2019. Jen se dokonaleji zamaskoval. Proto Po papežské návštěvě v Moskvě začne prorokované peklo na zemi Pro @apredsasatoci
apredsasatoci
Na pohanovi bergogliovi sa mi páči, za neskáče z pachamami k molochovi, či belialovi, astarte.... Drží sa cestné sukni pachamami. Dúfam, že jeho Pán to ocení!