Fileo
209

Przewiduje się, że w 2022 r. odsetek ludności Sudanu Południowego stojącego w obliczu głodu osiągni…

Aktualizacja prognozy bezpieczeństwa żywnościowego 3 na 4 gospodarstwa domowe są obecnie w kryzysie a co gorsza mało prawdopodobne, aby otrzymały …