poslednisance
Kdy půjde Babiš a celá vláda a doktoři bručet za poručení Norimberských zákonů, váleční zločinci????
TerezaK
tak to je dobré, oni si někde mezi státy uzavírají smlouvy, a pak je na jiných státech porušují