Edward7
271.6K

Abp. Viganò ; Miasto Boga i Miasto Diabła we współczesnej kulturze

Beatus populus, cujus Dominus Deus ejus. Błogosławiony lud, którego Bogiem jest Pan (Ps 143,15). W świecie, który uczynił demokrację wartością …
Jota-jotka
Gdyby Pan V.R.S
przeoczył .....
wklejam część mojego kom.
Nie no muszę skomentować
,,Natomiast chodzenie na Mszę to jest nakaz kościelny, Kościół powinien zatem zapewnić wiernym dostępność Mszy i to, uwaga, bo taka jest stara zasada - Mszy we właściwym im rycie (tj. np. nie jakiś tam syro-malabarskich).,,
.
W moim przekonaniu chodzę na
MSZĘ ŚWIĘTĄ nie dlatego ,że mi KAŻĄ
Tylko z tego względu ,że; …More
Gdyby Pan V.R.S
przeoczył .....
wklejam część mojego kom.
Nie no muszę skomentować
,,Natomiast chodzenie na Mszę to jest nakaz kościelny, Kościół powinien zatem zapewnić wiernym dostępność Mszy i to, uwaga, bo taka jest stara zasada - Mszy we właściwym im rycie (tj. np. nie jakiś tam syro-malabarskich).,,

.
W moim przekonaniu chodzę na
MSZĘ ŚWIĘTĄ nie dlatego ,że mi KAŻĄ
Tylko z tego względu ,że;

,,J6,52-59
Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: «Jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił — nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki». To powiedział, nauczając w synagodze w Kafarnaum.,,
--rN-- shares this
97
Sługa Prawdy
Jak zatem rozpoznać Civitas Dei i Civitas Diabła?
Sami musimy zbudować Miasto Boże, a raczej musimy czerpać z niego inspirację, aby z mądrością i pokorą odbudować społeczeństwo, które przywróci naszemu Panu koronę i berło, które do Niego należą, a których pozbawiły Go dwa wieki rewolucji. Niezależnie od formy rządu, każdy katolik jako obywatel ma obowiązek nasycać wszystkie dziedziny społeczeństwa …More
Jak zatem rozpoznać Civitas Dei i Civitas Diabła?

Sami musimy zbudować Miasto Boże, a raczej musimy czerpać z niego inspirację, aby z mądrością i pokorą odbudować społeczeństwo, które przywróci naszemu Panu koronę i berło, które do Niego należą, a których pozbawiły Go dwa wieki rewolucji. Niezależnie od formy rządu, każdy katolik jako obywatel ma obowiązek nasycać wszystkie dziedziny społeczeństwa obywatelskiego wiarą i moralnością chrześcijańską, ukierunkowaną na dobro wspólne, chwałę Bożą i zbawienie dusz. Każdy ochrzczony ma podobny obowiązek czuwania nad tym, aby we wszystkich dziedzinach życia religijnego (modlitwa, Msza święta, sakramenty, dzieła miłosierdzia, chrześcijańska formacja dzieci...)
Sługa Prawdy
nie kierować się modami ani rerum novarum cupiditas, czyli łaknieniem nowości, ale aby to, czego Pan nauczył Apostołów i co Kościół święty zachował w swej integralności w ciągu wieków, zostało zachowane w nienaruszonym stanie.
Sługa Prawdy shares this
1830
oddzielonych od swoich rodzin i dziećmi rozproszonymi po całym kraju, studiującymi w ramach programu "Erasmus". Ciekawe, że ci, którzy tak bardzo troszczą się o zrównoważony rozwój, to właśnie ci, którzy zniszczyli starożytny świat w skali ludzkiej, zasadniczo regulowany w przyrodzie przez naturalny rytm, a w religii przez ducha - czyli przez Tradycję - po to, by tanio wyzyskiwać robotników, by …More
oddzielonych od swoich rodzin i dziećmi rozproszonymi po całym kraju, studiującymi w ramach programu "Erasmus". Ciekawe, że ci, którzy tak bardzo troszczą się o zrównoważony rozwój, to właśnie ci, którzy zniszczyli starożytny świat w skali ludzkiej, zasadniczo regulowany w przyrodzie przez naturalny rytm, a w religii przez ducha - czyli przez Tradycję - po to, by tanio wyzyskiwać robotników, by jak najwięcej korzystać z wielkich gospodarstw rolnych zarządzanych na zasadzie zwykłego utrzymania, by wykorzystywać nieletnich i kobiety w pracy, by zaprzęgać siłę pary do zwiększenia masowej produkcji, by eksploatować elektryczność, energię atomową..
Sługa Prawdy
A żeby Chrystus znów stał się Królem naszego narodu, trzeba przede wszystkim, aby każdy z nas dawał konsekwentne świadectwo wyznawanej przez siebie wiary; aby potwierdzał czynem swoje trwanie przy zasadach religii, zwłaszcza w odniesieniu do rodziny, wychowania dzieci i prowadzenia życia.
V.R.S.
Po raz kolejny tłumaczenie to "masakra piłą mechaniczną". Przykład pierwszy z brzegu:
"Tak samo pretekstami były te, za pomocą których Sobór narzucił nową Mszę, o którą nikt nie prosił, nowy katechizm, gdy nikt nie chciał zmienić istniejącego, oraz nowych zsekularyzowanych i zaniedbanych księży, których nikt nie czuł potrzeby."
czyli nie wiadomo o co chodzi a faktycznie w tekście abp Vigano …More
Po raz kolejny tłumaczenie to "masakra piłą mechaniczną". Przykład pierwszy z brzegu:
"Tak samo pretekstami były te, za pomocą których Sobór narzucił nową Mszę, o którą nikt nie prosił, nowy katechizm, gdy nikt nie chciał zmienić istniejącego, oraz nowych zsekularyzowanych i zaniedbanych księży, których nikt nie czuł potrzeby."
czyli nie wiadomo o co chodzi a faktycznie w tekście abp Vigano (por. np. remnantnewspaper.com/…as-dei-and-civitas-diaboli-in-contemporary-society ):

"Podobnie jak ideały Vaticanum II były pretekstami, przy pomocy których narzucono katolikom nową Mszę, o którą nikt nie prosił, nowy katechizm, mimo iż nikt nie chciał tu zmiany oraz nowych zsekularyzowanych i byle jakich księży, których nikt nie potrzebował."
Edward7
To zamiast pisać; jednostronne , tendencyjne, zmanipulowane artykuły o JP II można byłoby też przetłumaczyć coś Abp Vigano ...
Pisanie czegoś o Watykanie, czy JP II , pomijając masonerie, wpływ masonerii, otoczenie masonami papieża , to tak jakby głosić kazanie rekolekcyjne a nie mówić o piekle , potępieniu wiecznym, pokucie ... masoneria jest diabłem na ziemi ... cała historia która jest …More
To zamiast pisać; jednostronne , tendencyjne, zmanipulowane artykuły o JP II można byłoby też przetłumaczyć coś Abp Vigano ...

Pisanie czegoś o Watykanie, czy JP II , pomijając masonerie, wpływ masonerii, otoczenie masonami papieża , to tak jakby głosić kazanie rekolekcyjne a nie mówić o piekle , potępieniu wiecznym, pokucie ... masoneria jest diabłem na ziemi ... cała historia która jest nauczania w szkole właśnie dlatego jest kłamliwa , ponieważ pomija masonerie ... a to ta sama taktyka ..
V.R.S.
@Edward7
"To zamiast pisać; jednostronne , tendencyjne, zmanipulowane artykuły o JP II można byłoby też przetłumaczyć coś Abp Vigano"
--
Oszczerstwo chluby panu nie przynosi, podobnie zresztą jak zarzuty wobec innych przy własnym lenistwie.
V.R.S.
@Edward7
"Pisanie czegoś o Watykanie, czy JP II , pomijając masonerie, wpływ masonerii, otoczenie masonami papieża ,"
---
To niech pan sobie pisze o masonerii a innym pozwoli cytować słowa i gesty Jana Pawła II, które są na tyle wymowne jeśli chodzi o ich heterodoksję, że nie potrzebują dodatków.