Clicks45
Beatus 1
1

Tak, widziałem Niepokalaną. Dzień ósmy.

Boskie Macierzyństwo Maryi w Jego istnieniu, w Jego wewnętrznej tajemnicy

Tylko Bóg!

Wszystkie stworzenia są skierowane ku mnie

Oto ja, Maryja Niepokalana, Matka Boga i Matka Słowa Bożego, które stało się Ciałem.

Tajemnica mojego Boskiego Macierzyństwa nie dotyczy jedynie ludzi, ale jest tajemnicą, która obejmuje całe stworzenie, która wieńczy szerzenie Dobroci Bożej na zewnątrz, która odnosi wszystko wspaniale do Boga. Wszystkie stworzenia kierują się do mnie, wszystkie szukają niepokalanego stworzenia zdolnego do związania z sobą Boga, do posiadania Boga w sobie i doprowadzania wszystkiego do Boga.
Cały kantyk stworzeń jest chórem tajemniczych głosów zwróconych do mnie i dlatego Kościół nazywa mnie pierworodną ze wszystkich stworzeń. I z tego powodu nie jest to przesadny głos Kościoła, który nazywa mnie Królową: Królową aniołów, patriarchów, proroków, męczenników...
Każda wielkość, każda świętość, skupia się we mnie i głos miłości wszystkich wieków, dobre dzieła wszystkich świętych są moim fundamentem: Fundamenta eius in montibus sanctis. Cała świętość starego Prawa rozbłyska we mnie jak we wspaniałym kolektorze, który formuje wszystkie stworzenia w jeden chór, który streszcza je w jednym zdaniu: Magnificat anima mea Dominum.
Patrzcie na organy, z jak wielu części się składają. Najpierw jest część materialna, którą tworzą: obudowa, dźwignie, druty, przewody, przełączniki; potem macie miech, który jest jak oddech, płuco instrumentu; oprócz nich są jeszcze klawisze i piszczałki. Cały mechanizm jest piękny, kiedy jest odpowiednio ustawiony, by wydać dźwięk. Wszystko doprowadzone do harmonijnej syntezy ożywia poszczególne części organów. Kładziecie ręce na klawiaturze, poruszacie klawiszami - można powiedzieć - jakby waszym umysłem, sercem, i z tej niemej materii wydobywa się cudowna ekspresja, miechy poruszają się, oddychając, i wszystko sprowadza się do wspaniałej pieśni, która porywa. Wydaje się wtedy, że cały instrument jest uduchowiony, dźwięk wznosi się ku niebu, wstrząsa sklepieniem świątyni, przetacza w serca nowe życie, ożywia, wznosi, wzrusza.
W ten sposób świat stworzony jest czymś ze wszech miar godnym podziwu, podporządkowanym, stworzeniu, które może uchwycić oddech i działanie wszystkich stworzeń: mnie, która ubogacona przez Boga, złączona z Nim, płodna za sprawą Ducha Świętego - śpiewam powszechną pieśń chwały Bogu: Magnificat anima mea Dominum.
Czym jest piszczałka organowa? To puste stworzenie...najbardziej "pokorna" część organów, bo pusta i nastawiona na harmonijne drgania dźwięku, piszczałka, wykonując arie, śpiewa i raduje się, drży, płacze - ale nie z siebie samej (dźwięk jest bowiem zjawiskiem fizycznym), tylko dzięki ręce, która gra.

Rzym, 8 maja 1921 roku
Beatus 1
"...Anioł uważał mnie za ludzkie stworzenie i zobaczył mnie tak wielką między wszystkimi, że zdziwiony zwrócił się do mnie słowami: "Błogosławiona między niewiastami". I to synowskie słowo anioła względem mnie, pełne czci i miłości, jest zadośćuczynieniem pełnego pychy krzyku aniołów zbuntowanych - to anioł, który w imieniu wszystkich pozdrawia swoją Królową..."