Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks685

Lurdská Panna Mária

PRÍBEH NA ZAMYSLENIE Vieme, že Pán Ježiš uzdravoval, učil, a to len pre dobro ľudí. Vieme, že nám dal Pannu Máriu, aby nám pomáhala. Zázraky sa dejú aj dnes. Dojímavý prípad sa stal v Lurdoch. …More
PRÍBEH NA ZAMYSLENIE
Vieme, že Pán Ježiš uzdravoval, učil, a to len pre dobro ľudí. Vieme, že nám dal Pannu Máriu, aby nám pomáhala. Zázraky sa dejú aj dnes.
Dojímavý prípad sa stal v Lurdoch. Priatelia - kňazi tam priviezli 8. augusta chorého spolubrata-kňaza. Mal 40 rokov a 11 rokov bol chorý. Za tých 11 rokov mal len dve sv. omše, aj to druhú pri jaskyni, kde sa Panna Mária zjavila sv. Bernadete. Kňazi mu pomáhali dvíhať paténu a kalich. Nehýbal rukami. Mnohí, ktorí to videli, mávli nad ním rukou. Niet mu pomoci. Priatelia ho každý deň nosili k jaskyni a do kúpeľa.
15. augusta ho sedem ráz ponorili do kúpeľa. Vtedy zacítil strašné lámanie v kostiach a vo svaloch, že až skríkol. Hneď vzápätí cítil veľké teplo. Začal hýbať rukami a postavil sa na nohy. Pred jaskyňou zvolal: "Som uzdravený!"
Na kolenách nahlas ďakoval Panne Márii za túto milosť. Hneď chcel slúžiť sv. omšu.
Keď sa obliekal ku sv. omši, oslovil ho starší muž: "Pane, prosím, vyspovedajte ma. 40 rokov som nebol pri spovedi. Stratil som vieru. Dnes som videl, čo sa s vami stalo, chcem sa vrátiť do Cirkvi."
Kňaz slávil sv. omšu ako poďakovanie za dve zdravenia: za uzdravenie tela a duše. Keď dával kňaz Telo Pána Ježiša novoobrátenému kresťanovi, plakali nielen oni dvaja, ale celý zástup pred Massabiellskou jaskyňou na brehu rieky Gava.
Panna Mária je skutočne „Uzdravenie nemocných". Prosme ju o milosť uchovať si zdravie tela i duše. Keď sme už chorí, s vierou prosme o pomoc a silu. aj keď nebudeme hneď uzdravení, môžeme si byť istí, že sme spravili krok ku spáse svojej duše.
Svet je chorý. Svet má však veľkú liečiteľku. Záleží len od nás, od každého jednotlivo, ako sa dokážeme priblížiť k Panne Márii a nasledovať jej príklad a rady
Duchu Svätý, pomôž mi, prosím, priblížiť sa k ľuďom a porozprávať im o svojom živote s Pánom.
/Prebraté z internetu/