Nieprzejednany Wstecznik

Teolog katolicki odpowiada: Kim są niewierzący?

teologia katolicka Kościół pytania
Nieprzejednany Wstecznik
Prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.