Clicks1.3K
Ohavnosť spôsobujúca spustošenie 26. septembra 2021 Matúš 24:15 "Keď teda uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, že stojí na svätom mieste (Kto čítaš, rozumej!)," bible.sk/…More
Ohavnosť spôsobujúca spustošenie 26. septembra 2021

Matúš 24:15 "Keď teda uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, že stojí na svätom mieste (Kto čítaš, rozumej!)," bible.sk/sk/rohacek/matus/24/15
vystúpenie Madony a Quava - Budúcnosť z 2019: youtube.com/watch?v=VG3WkiL0d_U

youtube.com/watch?v=baB8W6hA-2M
Public domain