szuirad1

O niegodnym przyjmowaniu Komunii świętej

Z miłością zbliżacie się do tego słodkiego i chwalebnego światła [Eucharystii]. Rozdawnictwo jego powierzyłem sługom moim, dawszy je wam za pokarm. …
Beatus 1
W "czasie kowidowym" zaczęto Komunię Świętą wprowadzać w Polsce. W Europie i na świecie już dawno została rozpowszechniona. Teraz chodzi o to, żeby nie było wyboru, żeby wszyscy brali na rękę. Na szczęście wierni dają odpór, a wielu kapłanów sprzeciwia się w mniej lub bardziej stanowczy sposób. Dlatego trzeba się za nich modlić, a nie jojczyć jak to bez wytchnienia czyni Weronika...S. Zamiast …More
W "czasie kowidowym" zaczęto Komunię Świętą wprowadzać w Polsce. W Europie i na świecie już dawno została rozpowszechniona. Teraz chodzi o to, żeby nie było wyboru, żeby wszyscy brali na rękę. Na szczęście wierni dają odpór, a wielu kapłanów sprzeciwia się w mniej lub bardziej stanowczy sposób. Dlatego trzeba się za nich modlić, a nie jojczyć jak to bez wytchnienia czyni Weronika...S. Zamiast tutaj pomstować na kler niech stanie pod kościołem i spróbuje przekonać wiernych, że inna forma przyjmowania Pana Jezusa niż na klęcząco i do ust, to świętokradztwo. Może nauczy się pokory.
Weronika....S
Komunia Święta na stojąco i na rękę zaczęła być rozpowszechniana jako ukryty sprzeciw względem świętości Ciała Pańskiego. Apogeum mamy w tzw. czasie ,,kowidowym,, (jak to niektórzy kapłani określają). Odezwały się 11 III 2020 roku wyraźnie ,,diabelskie dzwony,, i wylano wodę święconą z kościołów a biskupi zaczęli wystosowywać ,,pisma,, do wiernych z apelem, aby przyjmować Komunię Świętą na rękę …More
Komunia Święta na stojąco i na rękę zaczęła być rozpowszechniana jako ukryty sprzeciw względem świętości Ciała Pańskiego. Apogeum mamy w tzw. czasie ,,kowidowym,, (jak to niektórzy kapłani określają). Odezwały się 11 III 2020 roku wyraźnie ,,diabelskie dzwony,, i wylano wodę święconą z kościołów a biskupi zaczęli wystosowywać ,,pisma,, do wiernych z apelem, aby przyjmować Komunię Świętą na rękę i na stojąco, jakby ,,Pan Bóg w swej niefrasobliwości dopuścił, aby zaraza dotknęła Ciała Pańskiego,,. Takiej obrazy Ciała Pańskiego jak z udziałem tego rodzaju ,,pism,, biskupich w całych dziejach nie dopuszczono się jak to ma miejsce obecnie.