Clicks4.7K
m.rekinek
114
Jeśli przyjmiemy pogan ... spełnią się słowa Ezechiela. Opublikowany 21 paź 2017 Ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 13 czerwca 2017 r. www.youtube.com/watch Całość homilii tu : www.youtube.com/watch…More
Jeśli przyjmiemy pogan ... spełnią się słowa Ezechiela.

Opublikowany 21 paź 2017

Ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 13 czerwca 2017 r.
www.youtube.com/watch

Całość homilii tu : www.youtube.com/watch
Nemo potest duobus dominis servire !
Słusznie powiedział ks. prof. Janusz Nagórny z KUL-u:

"…głosi się wprost, że kiedy sprzeciwiamy się różnym przejawom zła w życiu społecznym, to wówczas nie jesteśmy ludźmi tolerancyjnymi, że głosimy hasła nienawiści. Tak o różnych aktach słusznego sprzeciwu ze strony katolików, pisała często "Gazeta Wyborcza"…żąda się od nas, byśmy nie tylko odnosili się z szacunkiem do ludzi o odmiennych …
More
Słusznie powiedział ks. prof. Janusz Nagórny z KUL-u:

"…głosi się wprost, że kiedy sprzeciwiamy się różnym przejawom zła w życiu społecznym, to wówczas nie jesteśmy ludźmi tolerancyjnymi, że głosimy hasła nienawiści. Tak o różnych aktach słusznego sprzeciwu ze strony katolików, pisała często "Gazeta Wyborcza"…żąda się od nas, byśmy nie tylko odnosili się z szacunkiem do ludzi o odmiennych poglądach, ale byśmy także zaakceptowali wszelkie ich działania…
tymczasem tolerancja dla człowieka nie oznacza akceptacji dla wszystkiego, co on czyni."
Nemo potest duobus dominis servire !
NIE PO TO KASOWALI, ŻEBY POTEM SIĘ Z TEGO WYCOFYWAĆ..

HASBARA PRACUJE NAD INTERNETEM 24 GODZINY NA DOBĘ, PRZYGOTOWUJĄ DROGĘ ANTYCHRYSTOWI..

YOUTUBE JEST JAK ROZPĘDZONY WALEC PAROWY.. NISZCZY PRAWDĘ, NIEBAWEM NIE POZOSTANIE TAM NIC WARTOŚCIOWEGO.. PROPONUJĘ PRZENIEŚĆ SIĘ NA INNY SERWIS..
m.rekinek
Nemo potest duobus dominis servire !
Mam to zaakceptować ? czy się odwoływać ?
Film miał w tydzień ok. 20 tys. wyświetleń ...
Nemo potest duobus dominis servire !
WIDZISZ REKIN, ŻYDOMASONERIA CIEBIE OCENZUROWAŁA..

DOSTAŁEŚ PIERWSZE OSTRZEŻENIE, JESTEŚ JUŻ NA LIŚCIE..

JAK BĘDZIESZ DALEJ NIEPOKORNY I PUBLIKOWAŁ MATERIAŁY NIEZGODNE Z ŻYDOMASOŃSKIM SPOSOBEM MYŚLENIA WEJDZIESZ NA DROGĘ JANA CHRZCICIELA.

JAK MNIE SŁYCHAĆ ?

ODBIÓR :)
m.rekinek
UWAGA

Jak pewnie wiesz, nasze www.youtube.com/…/communityguidel… opisują, jakie treści są dozwolone w YouTube, a jakie nie. Twój film www.youtube.com/watch został zgłoszony do sprawdzenia. Po jego sprawdzeniu stwierdziliśmy, że narusza on nasze wytyczne. Usunęliśmy go z YouTube i wysłaliśmy ostrzeżenie dotyczące naruszenia Wytycznych dla społeczności lub nałożyliśmy tymczasową karę …More
UWAGA

Jak pewnie wiesz, nasze www.youtube.com/…/communityguidel… opisują, jakie treści są dozwolone w YouTube, a jakie nie. Twój film www.youtube.com/watch został zgłoszony do sprawdzenia. Po jego sprawdzeniu stwierdziliśmy, że narusza on nasze wytyczne. Usunęliśmy go z YouTube i wysłaliśmy ostrzeżenie dotyczące naruszenia Wytycznych dla społeczności lub nałożyliśmy tymczasową karę na Twoje konto.

Ograniczenia treści filmów
Jesteśmy orędownikami wolności słowa i bronimy prawa każdego użytkownika do wyrażania opinii, nawet tych niepopularnych.
Jednakże wypowiedzi szerzące nienawiść są w YouTube niedozwolone. Granica oddzielająca wypowiedzi szerzące nienawiść od zwykłych treści jest czasami niewyraźna. Jeśli nie masz pewności, czy Twoje materiały przekraczają tę granicę, nie publikuj ich. Tutaj znajdziesz więcej informacji.

Wpływ ostrzeżeń
Jest to Twoje pierwsze ostrzeżenie. Wiemy, że na ogół użytkownicy nie zamierzają naruszać naszych zasad. Z tego względu ostrzeżenia są ograniczone czasowo – to wygaśnie po trzech miesiącach. Pamiętaj jednak, że kolejne ostrzeżenia mogą uniemożliwić Ci zamieszczanie treści w YouTube, a nawet doprowadzić do zamknięcia konta.

Jak mogę odpowiedzieć
Jeśli Twoim zdaniem była to pomyłka, poinformuj nas o tym. Wykonaj obydwie opisane czynności, ponieważ samo usunięcie filmu nie spowoduje wycofania ostrzeżenia.

Następnym razem po www.youtube.com na konto zobaczysz prośbę o zaakceptowanie ostrzeżenia.

Jeśli chcesz odwołać się od tego ostrzeżenia, wypełnij i prześlij accounts.google.com/ServiceLogin. Nasz zespół dokładnie przeanalizuje odwołanie i wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Młot na posoborowe aberracje
Uwaga.Wesprzyjcie petycję o wznowienie śledztwa dot. śmierci bł ks. Jerzego Popiełuszki. ✍️ www.ksjerzypopieluszko.pl
Młot na posoborowe aberracje
Dedykacja dla prymasa Polaka i całej Rady Stałej Episkopatu Polski
turysta569
BRAWO BRAWO TO DOBRE I TRZEBA TO PRZYJAC ZA DOBRA MONETE
Keri
Bóg zapłać za dobre słowo
Quas Primas
Pochodzenie ISLAMU.
---------------------
Ks. prof. Michał Poradowski
Zwiastowanie „anielskie”
(…) Mahometanizm (…) jest to żydowska religia wypracowana przez żydów dla Arabów. Arabowie, według Biblii, to stryjeczni bracia Żydów, gdyż także wywodzą się z Abrahama, będąc potomstwem Izmaela, syna Abrahama i jego niewolnicy Agar, którą wydalił wraz z dzieciątkiem na żądanie swej żony ikrewniaczki …
More
Pochodzenie ISLAMU.
---------------------
Ks. prof. Michał Poradowski
Zwiastowanie „anielskie”
(…) Mahometanizm (…) jest to żydowska religia wypracowana przez żydów dla Arabów. Arabowie, według Biblii, to stryjeczni bracia Żydów, gdyż także wywodzą się z Abrahama, będąc potomstwem Izmaela, syna Abrahama i jego niewolnicy Agar, którą wydalił wraz z dzieciątkiem na żądanie swej żony ikrewniaczki Sary.


To „wypracowanie” odrębnej religii dla Arabów przypisuje się zwykle Mahometowi (570-632), jednakże ostatnie studia wykazują, że Mahomet tylko posłusznie wypełniał zlecenia pewnego rabina z Mekki, którego nazywał Archaniołem Gabrielem, jako iż Mahomet twierdził, że otrzymał objawienia z Nieba przez pośrednictwo Archanioła Gabriela, ale w rzeczywistości tym „archaniołem” był ów rabin, stąd też religia muzułmańska jest tylko wariantem judaizmu dostosowanego do kultury i zwyczajów Arabów. Przypuszczać też można, że w ten sposób żydzi chcieli nie dopuścić do nawrócenia się Arabów na wiarę chrześcijańską, a jednocześnie zbliżyć ich do siebie, gdyż przez całą swą historię zawsze musieli współżyć z Arabami, łączą ich bowiem nie tylko związki krwi, ale także związki przeżyć i kultury.

Podejrzenia co do tego są bardzo dawne, ale dopiero w ostatnich latach, to jest po drugiej wojnie światowej, ukazało się wiele poważnych studiów na ten temat. Niestety, fanatyzm religijny niektórych ośrodków katolickich, jaki zapanował po Soborze Watykańskim Drugim, a najściślej związany z ekumenizmem [1], spowodował, że wiele najważniejszych i najpoważniejszych studiów nad islamem brutalnie i systematycznie zwalcza się aż do dziś. Na skutek tego wiele prac dotyczących islamu zostało zniszczonych (co za barbarzyństwo, co za kryminalna nietolerancja!), a ich autorzy byli i są nadal prześladowani, bo będąc zakonnikami, muszą posłusznie ulegać swoim przełożonym, a ci stali się już fanatykami synkretyzmu, wielokrotnie potępianego przez Kościół. To to wbrew nauce i postawie Drugiego Soboru Watykańskiego, który właśnie podkreślał uszanowanie sumienia każdego człowieka, a więc i wolność myśli i przekonań, wolność studiów jako poszukiwanie prawdy [2], w ostatnich latach prześladuje się uczonych mnichów za to, że odkryli, iż owym Archaniołem Gabrielem, który rzekomo ukazywał się Mahometowi i dyktował mu tekst Koranu, był po prostu uczony rabin z Mekki.

I tak na przykład, wspaniałe, osiemset stronicowe dzieło pewnego mnicha, który je opracował i wydał drukiem pod pseudonimem Abd Oul-Masih Al-Ghalawiry (L’eclosion de l’Islam et la personne de Mohammed, dwa tomy, Maison Carre, Algier), zostało w całości spalone z rozkazu przełożonych tegoż zgromadzenia i zachowało się tylko kilka egzemplarzy. A druga praca tegoż autora, ale wydana po kryjomu i pod innym pseudonimem, a mianowicie: Sadeo Khairouddin, Les Miracles, Beyrouth, 1972, także została spalona z rozkazu przełożonych zakonnych (co za wstyd dla Kościoła), ale autor uratował rękopisy i zdołał je wydać ponownie. Oba te dzieła wystarczają, aby położyć kres mitowi jakoby Mahomet miewał objawienia.

Także i inny znany wielki uczony i znawca Islamu, ojciec dominikanin R.P. Gabriel Thery był zmuszony – wobec owej sytuacji prześladowania – pracować w ukryciu i prace swe o Islamizmie wydawać także pod pseudonimem, aby nie uległy barbarzyńskiemu zniszczeniu, a są to studia o niebywałej wartości. Pierwsze jego dzieło, złożone z czterech tomów, wydane pod pseudonimem Hanna Zakarias, L’Islam enterprise juive. De Moise a Mohammed. Pierwsze dwa tomy zostały wydane w roku 1955, a drugie dwa w roku 1963. Nieco później, tenże autor wydaje pod innym pseudonimem dzieło Faux Coran et Vrai Mohammed, Paris, 1960, a więc ukazało się ono w rok po śmierci autora.

Wspomniane wyżej książki R.P. Gabriela Thery stanowią tylko małą część jego studiów nad Islamem, a według nekrologu, napisanego o nim przez słynnego filozofa tomistę Etienne Gilsona, lista tych prac zajmuje aż 95 stronic w czasopiśmie Archives d’Histoire Doctrinale et Litteraire du Moyen-Age.

Tezą główną owych dzieł ojca Thery jest, że Koran nie zawiera żadnych objawień, ani bezpośrednich danych wprost od Boga, ani też pośrednich dyktowanych przez Archanioła Gabriela, jak to usiłuje wmawiać w czytelnika rzekomy prorok Mahomet, a tylko jest spisany przez Mahometa pod dyktando rabina z Mekki, stąd też Koran jest mieszanką różnych starych tradycji religijnych Wschodu i Starego Testamentu, a więc judaizmu i mozaizmu, a dostosowaną do mentalności i życzeń Arabów i tak zredagowany, aby jednocześnie usposobić Arabów przeciwko wierze Chrześcijańskiej, czyli jest to „odtrutka” na Chrześcijaństwo, dzięki czemu tak Arabowie, jak i inne ludy, które przyjęły mahometanizm, zostali w ten sposób „zaszczepieni” przeciwko Chrześcijaństwu.

Wspomniane prace i studia wywołały żywą polemikę i przyczyniły się do wyświetlenia sprawy Islamu. Niestety, fanatyzm części duchowieństwa katolickiego nadal utrzymuje starą i kłamliwą teorię co do pochodzenia mahometanizmu. W latach sześćdziesiątych ukazały się polemiczne artykuły o tych studiach w różnych czasopismach, a głównie w Itineraires, przede wszystkim znanego teologa R.P. Th Calmel (Le judaism du Coran, Les origines juive de l’Islam, Par Moise vers Jesus-Christ, etc.), oraz innych specjalistów od Islamu.

Okazało się także, że podejrzenia co do Koranu, a więc że jest on dziełem żydowskim istniały już dawniej, ale brakowało jeszcze niektórych dowodów i te zostały dostarczone przez wspomniane studia z ostatnich lat. Sama teza, że Koran został wypracowany przez żydów jest dość dawna i jest na ten temat wiele prac pisarzy angielskich, jak na przykład:
– Torrey: The Jewish Foundation of Islam
– lub Sweetman: Islam and Christian Theology,
…ale były one przemilczane.

Oczywiście, Islam nie jest „żydowskim Chrześcijaństwem”, ale jest doskonałym przykładem jak żydzi potrafią przeniknąć do różnych religii i przerabiać je od wewnątrz według własnego interesu.

Przypisy:

[1] Ekumenizm utożsamia się z synkretyzmem, czyli z dążnością do wytworzenia jednej światowej religii, jako syntezy wszystkich wierzeń, a która miałaby wyrugować i zastąpić wiarę Chrystusową.
[2] Prawdą najwyższą jest Chrystus Pan, bo sam powiedział o sobie „Ego sum veritas” (J 14,6)

Tekst pochodzi z książki „Talmud czy Biblia?”, Wydanie I, Warszawa 1993.
Quas Primas
"Owce nie mogą być bezmyślne i dawać posłuchu pomylonym naukom ludzi, co do których nawet nie ma pewności, że prawowicie pełnią urzędy.
Oczywiście, powtórzmy: to nie Kościół Katolicki zdradził, „są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową” (Ga 1, 7).
(Ks. Jacek Bałemba)
Dariusz Wierzbinski shares this
4.7K
ok
januszz
pięknie z każdym słowem czułem jakby wszystkie one płynęły z mojego serca i uchodziła złość na lewacką perfidję i głupotę
Quas Primas
Ja, jako zwykły wierny, nie muszę znać całego Pisma Świętego, ale.... Hierarchowie!!!???, papież, prymas Polski, Nycze, Gądeckie i Pieronki! Oj, powinni znać! Bo poniższe słowa Bóg mówi do nich! Opamiętajcie się, kościelni hierarchowie i nie wpychajcie nam na siłę pogańskiego narodu, który każdego dnia ZNIEWAŻA Trójcę Przenajświętszą!
-----------
"Uważajcie, niebiosa, na to, co powiem, słów moich…More
Ja, jako zwykły wierny, nie muszę znać całego Pisma Świętego, ale.... Hierarchowie!!!???, papież, prymas Polski, Nycze, Gądeckie i Pieronki! Oj, powinni znać! Bo poniższe słowa Bóg mówi do nich! Opamiętajcie się, kościelni hierarchowie i nie wpychajcie nam na siłę pogańskiego narodu, który każdego dnia ZNIEWAŻA Trójcę Przenajświętszą!
-----------
"Uważajcie, niebiosa, na to, co powiem, słów moich ust słuchaj, ziemio. Gdyż głosić chcę imię Pana: uznajcie wielkość Boga naszego; On Skała, dzieło Jego doskonałe, bo wszystkie drogi Jego są słuszne; On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym, On sprawiedliwy i prawy. Zgrzeszyły przeciw Niemu "Nie-Jego-Dzieci", lecz ich zwyrodnienie, pokolenie zwichnięte, nieprawe. Więc tak odpłacać chcesz Panu, ludu głupi, niemądry? Czy nie On twym ojcem, twym stwórcą? Wszak On cię uczynił, umocnił. Na dawne dni sobie wspomnij. Rozważajcie lata poprzednich pokoleń. Zapytaj ojca, by ci oznajmił, i twoich starców, niech ci powiedzą. Kiedy Najwyższy rozgraniczał narody, rozdzielał synów człowieczych,
wtedy ludom granice wytyczał. (Pwt 32,1-8)
Quas Primas
"Jeśli ugniemy się i przyjmiemy pogan, którzy przybywają do Europy i każdego dnia znieważają Trójcę Przenajświętszą. Jeśli usłuchamy GŁUPICH, którzy uważają się za mądrych, że trzeba jakoś okazać solidarność z innymi narodami europejskimi, którzy już są gotowi na rzeź, to stanie się z nami to, o czym mówi prorok Ezechiel. A cóż mówił? "To mówi Pan Bóg. Ponieważ serce Twoje stało się wyniosłe …More
"Jeśli ugniemy się i przyjmiemy pogan, którzy przybywają do Europy i każdego dnia znieważają Trójcę Przenajświętszą. Jeśli usłuchamy GŁUPICH, którzy uważają się za mądrych, że trzeba jakoś okazać solidarność z innymi narodami europejskimi, którzy już są gotowi na rzeź, to stanie się z nami to, o czym mówi prorok Ezechiel. A cóż mówił? "To mówi Pan Bóg. Ponieważ serce Twoje stało się wyniosłe powiedziałeś: "Ja jestem Bogiem, a przecież ty jesteś tylko człowiekiem a nie Bogiem, i rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu. Dzięki swej przezorności i sprytowi zdobyłeś sobie majątek, a nagromadziłeś złota i srebra w swoich skarbcach.Dzięki swojej wielkiej przezorności, dzięki swoim zdolnościom kupieckim, pomnożyłeś swoje majętności i serce twoje stało się wyniosłe z powodu twego majątku. Dlatego tak mówi Pan Bóg: Ponieważ rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu, dlatego sprowadzam na ciebie cudzoziemców - najsroższych spośród narodów.
Oni dobędą mieczy przeciwko urokowi twojej mądrości i zbezczeszczą twój blask. Zepchną cię do dołu, i umrzesz śmiercią nagłą w sercu mórz. zy będziesz jeszcze mówił: "Ja jestem Bogiem" - w obliczu swoich oprawców. Przecież będziesz tylko człowiekiem, a nie Bogiem
w ręku tego, który cię będzie zabijał. Umrzesz z ręki cudzoziemców, ponieważ Ja tak postanowiłem» - wyrocznia Pana Boga."
I niezrównanymi wyrokami Bożej Opatrzności, historia wciąż, na nowo się powtarza!!!
Nie wyciągnęły narody Europy wniosków! ZAPOMNIELI swego Boga! Odwrócili się od Niego! Pozamykali i ZBESZCZEŚCILI Świątynie! Porzucili ofiary i przykazania! Czynią to, co ZŁE w oczach Pańskich. Dopuszczają się grzechów sodomskich, zabijają dzieci w łonach ich matek! Dlatego... opuści nas Pan i wyda w ręce obcych!!! "Jakżesz to miasto wierne, stało się nierządnicą - woła Izajasz - prorok. Syjon był pełen rozsądku! Sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz?... - zabójcy! Twe srebro, żużlem się stało, wino Twe z wodą zmieszane! Twoi książęta zbuntowani, wspólnicy złodziei; wszyscy lubią podarki, gonią za wynagrodzeniem."(Iz 1, 21-23)
Wpuścili wyznawców Allaha, a oni będą zabijać ich synów i córki i porywać ich dzieci! JEŚLI..... Pan Bóg, tak karał naród wybrany za to, że BUNTOWAŁ się przeciwko Niemu, to dlaczegóż NIEWIERNYCH chrześcijan, za których Krew przelał, miałby nie karać... ku ich poprawie i nawróceniu?!

(Ks. Grzegorz Śniadoch.)