Clicks7
tr.news

Francis: Diğer İnanışlar "Tanrı'nın Hediyeleridir"

Francis, 20 Ocak Çarşamba Vaazında doğru bir şekilde, Rabbin havarilerine birliği empoze etmediğini, çünkü birliğe ancak dua ile ulaşılabileceğini söyledi.

Kendisi "Hristiyan birliği" için çok az dua ettiğimizi veya hiç dua etmediğimizi gözlemliyor. Bu ifade yanıltıcıdır çünkü Mesih genel bir "Hristiyan birliğinden" değil, Katolik Kilisesi'nin dışında değil de bizzat içinde gerçekleşen birlikten bahsetmiştir.

Francis'e göre, Mesih sevgisi, "Gelenekleriyle, tarihleriyle birlikte farklı inanışlara mensup Hristiyanların Tanrı'nın armağanları olduğunu" keşfetmemizi sağlar. Sahte gelenekler Tanrı'dan kaynaklanamayacağı için bu da başka bir yanlış ifadedir.

#newsOkhbcmlrso