Caesar
Vlada? Tu je nejaka vlada?
No tak podla analytika Branika mame:

Loď bláznov:
„Na lodi bláznov však ústava neplatí a vládne sa prostredníctvom fejsbúkových dekrétov. Plnenie zákonov a nariadení sa očakáva iba od plebsu. Bežný obyvateľ je citovo vydieraný a zastrašovaný, keď sa nedostatočne adaptuje na nové, prísnejšie podmienky. Premiér a podpredsedníčka vlády však nemusia poznať ani ústavu, …
More
Vlada? Tu je nejaka vlada?
No tak podla analytika Branika mame:

Loď bláznov:
„Na lodi bláznov však ústava neplatí a vládne sa prostredníctvom fejsbúkových dekrétov. Plnenie zákonov a nariadení sa očakáva iba od plebsu. Bežný obyvateľ je citovo vydieraný a zastrašovaný, keď sa nedostatočne adaptuje na nové, prísnejšie podmienky. Premiér a podpredsedníčka vlády však nemusia poznať ani ústavu, alebo zákon 227, ktorým sa riadi núdzový stav.“
Ondrej Ukazovak
Chautur je skutočný a pravoverný biskup, keď sa ozval. Čakajme čo nevidieť na neho útoky zo všetkých strán. Ostatní biskupi ho nepodržia a nechajú na neho hádzať špinu. Aj kňazi budú čušať a ticho šúchať nohami. Sme v dobe vypusteného SATANA do sveta. Kto sa ozve, toho skosia. Modlime sa za Slovesnký národ ku našej Patrónke Sedembolestnej Panne Márii, aby u svojho Syna vybavila ochranu pre náš …More
Chautur je skutočný a pravoverný biskup, keď sa ozval. Čakajme čo nevidieť na neho útoky zo všetkých strán. Ostatní biskupi ho nepodržia a nechajú na neho hádzať špinu. Aj kňazi budú čušať a ticho šúchať nohami. Sme v dobe vypusteného SATANA do sveta. Kto sa ozve, toho skosia. Modlime sa za Slovesnký národ ku našej Patrónke Sedembolestnej Panne Márii, aby u svojho Syna vybavila ochranu pre náš národ v tejto satanskej dobe!
Peter(skala)
17.októbra na Námestí Slobody v Bratislave sa stretnú odporcovia vlády a reštriktívnych obmedzení .…
Peter(skala)
Dudko... najprv vysvetlim aký je rozdiel medzi otvoreným kostolom a Otvoreným kostolom, potom by ma zaujimalo ako chceš aby sa chodilo ku Sviatostiam, ked su pozatvarane kostoli?

Takže rozdiel: tam, kde su alebo boli otvorene kostoli a vysluhovali sa tam Sviatostne riadne ako sa má, čiže príjmanie do ust a nie do ruky, spoved ... tak tam by mali byť nadalej otvorene a samozrejme, že aj …More
Dudko... najprv vysvetlim aký je rozdiel medzi otvoreným kostolom a Otvoreným kostolom, potom by ma zaujimalo ako chceš aby sa chodilo ku Sviatostiam, ked su pozatvarane kostoli?

Takže rozdiel: tam, kde su alebo boli otvorene kostoli a vysluhovali sa tam Sviatostne riadne ako sa má, čiže príjmanie do ust a nie do ruky, spoved ... tak tam by mali byť nadalej otvorene a samozrejme, že aj vysluhovane Sviatosti (spoved svomša..)

... ale tie kostoli, kde podavali sv.prijmanie do ruky a nechcu to zmeniť, tak su ako vraviš zatvorene (resp.zakaza verejných Bohoslužieb) a to zdopustenia Božieho ako trest.

Ten trest síce postihol aj tie kostoli, kde sa podávalo sv.prijmanie do ust, ale nie preto, žeby sa konkr.v tomto spreneverili ale ako hovorí Božie Slovo, tak nevinní musia trpieť aj za vinných.

... čo sa týka seniorov, ktorí sa obavaju choroby, tak nech uživaju liečiva Panny Márie, popripade nosia ruška, ale často nech ich menia a neodsudzuju ostatných, čo ruška nenosia. Boh nie preto dopustil zatovrenie kostolov, aby ochranil seniorov, ale preto, že klerici znesvätili Božie chramy.

Vždy to tak bolo a bude ako hovorí Božie Slovo, že ked prišiel trest Boží na Boží lud (dnes Cirkev), tak aj ked rukami vladcov (politikov) predsa až potom, čo sa najprv spreneverili knazi (klerici) voči Bohu a to falošnou obetou (podávanie sv.prijmania do ruky)

... až ked knazi si priznaju vinu-hriech, že znesvätili Boží (nie ich) chrám a nanovo ich vysvätia, potom Boh presekne prekliatie, ktoré visí na Cirkvi. Až potom môžeme očakávať požehnanie, uzdravenie a vyliatie Ducha Sväteho
Peter(skala)
.... či je kresťanstvo viac ako sv.prijímanie?
🤔

To je taká otazka ako ked sa niekto pýta, či viera je viac ako nedotýkať sa Archy zmluvy:
- ked sa pozrieme do minulosti, neveriaci povedia, že čo také hrozné mohlo byť sa dotknuť Archy zmluvy, ved viera (v Boha) musí byť dôležitejšia ako skutky. Predsa však vieme, že to viera a skutky su jedna ruka v ruke. Veriaci človek nemôže rozmýšľať …More
.... či je kresťanstvo viac ako sv.prijímanie?
🤔

To je taká otazka ako ked sa niekto pýta, či viera je viac ako nedotýkať sa Archy zmluvy:
- ked sa pozrieme do minulosti, neveriaci povedia, že čo také hrozné mohlo byť sa dotknuť Archy zmluvy, ved viera (v Boha) musí byť dôležitejšia ako skutky. Predsa však vieme, že to viera a skutky su jedna ruka v ruke. Veriaci človek nemôže rozmýšľať ako neveriaci. Veriaci musí pozerať na to, čo Boh žiada a ked to človek neuskutočnuje, tak potom aku má vieru? Ved viera sa prejavuje skutkami-plnením toho, čo BOh žiada a ked vtedy žiadal sa nedotýkať Archy, tak dnes sa nemáme dotýkať Eucharistie. Kto vtedy sa dotkol, tak zomrel. Dnes kto sa dotýka Eucharistie (sv.príjmanie) tak zomiera duchovne a postupne prichadzaju aj iné tresty ako napr.otroctvo v područí pohanov, čo je dnes uzatvorenie sv.omší.

Napokon ako hovorí sv.Pavol: kto je a pije nehodne, ten je a pije odsudenie, preto je medzi vami mnoho chorých a zomierate.

V našom prevedení: kto prijma Eucharistiu nehodne (do ruk) ten bude chorý a možno aj umrie, preto Korona postihuje aj kresťanov