Clicks646
"Szükséges, hogy lelkünket megmentsük" Részlet Michael Rodríguez atya (El Paso, Texas) 2021. évi nagyböjti lelkigyakorlatából. (Forrás: youtube.com/watch?v=OcTKBFKs_QU) Ligouri Szent Alfonz: More
"Szükséges, hogy lelkünket megmentsük"
Részlet Michael Rodríguez atya (El Paso, Texas) 2021. évi nagyböjti lelkigyakorlatából. (Forrás: youtube.com/watch?v=OcTKBFKs_QU)
Ligouri Szent Alfonz: Szükséges, hogy üdvözüljenek az emberek
"Szükséges, hogy üdvözüljenek az emberek! Egy a szükséges. Az nem szükséges, hogy ezen a földön kellemes életet éljünk, hogy nemes származásúak, gazdagok, vagy egészségesek legyünk, de szükséges, hogy lelkünket megmentsük. Isten nem azért helyezett a világba, hogy magunknak kitüntetéseket, gazdagságokat, örömeket szerezzünk, hanem azért, hogy jóságos cselekedetek által elérjük az örökkévaló országot, amely annak van szánva, aki a földön küzdött az örök üdvének ellenségével és azt legyőzte. Óh Jézusom, hányszor mondottam le a mennyországról, hányszor hagytam el a te kegyelmedet. De még jobban fáj, mint a mennyország elvesztése, hogy a te barátságodat elvesztettem. Adj nekem, óh Jézusom, nagy fájdalmat bűneim fölött és bocsásd meg nekem azokat.
Mi van abban, ha valaki a földön szegény, alacsony származású, beteg és megvetett vala, ha élete végén Isten kegyelmében hal meg és boldoggá leszen? Minél inkább meglátogatják őt a szomorúságok, annál fényesebbé fogják tenni az mennyei dicsőségét, ha fajdalmait békén viselte. De mit fog ellenben használni, ha gazdagságban és tiszteletben a túlságig bővelkedtünk és végre meghalván, elkárhoztunk? Ha egyszer el vagyunk kárhozva, akkor mindazon javak, melyeket a földön élveztünk, csak arra szolgálnak, hogy rájuk emlékezvén, az örökkévalóságban a gyötrő kínok növekedjenek. Óh Istenem! Világosíts meg engem! Engedd megismernem, hogy minden rosszat csak a bűn foglalja magában és minden jót csak a te szereteted. Adj erőt nekem, hogy életem hátralevő részét egészen neked szenteljem!
Szükséges, hogy üdvözüljünk; mert nincs harmadik mód. Ha ugyanis nem üdvözülünk, úgy elkárhozunk. Nem mondhatjuk azt: „Elég nekem, ha csak a pokolba nem jutok, hogy a mennyországba jutok-e, azzal nem törődöm“. Nem! Nem! Mert vagy örökké boldog leszek Istennel a mennyben, az örömeknek végetlen tengerében, vagy pedig örökre az ördögök lábai alatt a pokolban a tűz és kínok tengerében! Vagy boldog, vagy elkárhozott; mert harmadik hely nem létezik. Oh Jézusom! Előbb magam választottam magamnak a poklot és már évek óta ott kínlódnám, ha a te irgalmasságod nem tűrt volna engem oly sokáig. Köszönöm ezt neked, óh Megváltóm, óh bánom mindenek fölött, hogy téged meg bántottalak. Remélem ezen túl a te kegyelmed segélyével, hogy soha sem fogok többé a pokol útjára lépni. Szeretlek, óh legfőbb javam, örökké szeretni akarlak téged. Adj nekem szent állhatatosságot és ments meg engem a te szentséges véred által, mit érettem ontottál. Óh Mária, reménységem, kérd Istent érettem!" (forrás: Ligouri Szent Alfonz: Az üdvösség útja, 17. fejezet, Kapisztrán Szent János Kiadó, Budapest, 2018, kapisztrankiado.hu/kiadvanyaink/az-udvosseg-utja/)
lowoa shares this
646
338. NagyBöjt-Negyvenlőböjt.

bojt.blog21.hu