Martina Bohumila Lutherová
Tato část Evangelia je skvost. Jednak reakce Filipa
a charakteristika Nathanela : "To je pravý Izraelita, v kterém není lsti."
První rozpoznal v Duchu kdo je Kristus : "Mistře, ty jsi Boží Syn, ty jsi král Izraele!"
Dále svědectví Krista o sobě samém :
"Uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka."
Miluji tyto souvislosti Radostné zvěsti.
Trepifajksl
Vidím radostnou souvislost v tom zažluceném, že je to syn Mariin, tedy, že má Pán Ježíš matku a ne jak tě učil tvůj falešný osobní guru. Jiného člověka to totiž Syn nebyl, než právě Panny Marie.
U.S.C.A.E.
trepi to nakoniec nie je pravda tie jeho gnostické "objavy a zjavenia "? som zdrvený 😊
U.S.C.A.E.
a to sa nedalo rozpoznať v Duchu Boh Duch Svätý to musel Petrovi ZJAVIŤ že Kristus je Boh Syn
One more comment from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
iba skrze Máriu sa mohol stať potomkom Dávidovým z Nej má telo
Trepifajksl
Je zároveň Pán i syn Marie či, jak se říká, syn Davida; je Davidovým synem, protože je synem Mariiným. Jako je zároveň syn a Pán Davida: syn (ve smyslu "potomek") podle těla a Pán podle božství, tak je i syn Marie podle těla a Pán Marie podle důstojnosti.
(Svatý Augustin)
Trepifajksl
Samozřejmě Pán Ježíš - Bohočlověk narozený v lidském těle z Panny Marie, jak nás učí jeho apoštolové.
U.S.C.A.E.
ak je potomok Dávidov tak od koho to môže byť odvodené no iba od Márie z ktorej Sa narodil čiže Ona sama musela byť v rode dávidovom to syn dávidov označuje nie len líniu ale zrejme aj kráľovskú dôstojnosť Krista ako človeka však aj založil duchovné dávidické kráľovstvo ktoré je zároveň viditeľným aj zástupcu si určil a máme aj Kráľovnú Matku
U.S.C.A.E.
Rozhovor medzi "dvoma Pánmi" vidíme v knihe Daniel 7, kde "Starodávny z dní" (prvý Pán) komunikuje so Synom človeka (druhý Pán). V Danielovi 7,13 Syn človeka prichádza k Otcovi. Nevymýšľam si to ani sa nechytám slamky. Sám Kristus cituje tieto pasáže ako odkazy na seba samého v budúcnosti v Mt 24,30; 26,64 a Mk 13,26; 14,62 a Lk 21,27
Trepifajksl
Otčenáši, své poblázněné fantazie si strč tam, kam bratr evoluci.
Trepifajksl
Ale kdepak, tobě to nevychází. Je trapné, jak musíš překrucovat, či ignorovat citáty které se vzájemně doplňují a souvisí spolu. Další je tvoje trapné předstírání, že jsi křesťan, ačkoliv nejsi.
Jen slepý nevidí, co zde na tomto fóru jedeš -zednářskou agendu přesně dle instrukcí a jednotlivých bodů, co je potřeba bořit.
One more comment from Trepifajksl
Trepifajksl
Koukám, že to máš pomíchané. Už nedokážeš rozlišovat, myslíš, že ti lži prospějou. No-nech se překvapit.
Martina Bohumila Lutherová
Má souvislost to, že Syn Adama/Syn člověka - byl vlastně Abel
ten byl provorozený a zavražděný. ....ptám se nějak se mi to
propíná.
Martina Bohumila Lutherová
Mike, mike ty jsi neohrožený popírač Radostné zvěsti
a ubohý následovník pisálků.....
One more comment from Martina Bohumila Lutherová
Martina Bohumila Lutherová
Trepifajksl
Ale kdepak, tobě to nevychází. Je trapné, jak musíš překrucovat, či ignorovat citáty které se vzájemně doplňují a souvisí spolu....
Tripi zamysli se nad sebou a nad tím co píšeš. Předlož např
fakta, že v Písmu Svatém je někde řeč o Bohočlověku -
jak ti už bylo doporučeno.
Trepifajksl
Už to tady bylo řešeno milionkrát. Pán Ježíš je Bůh i člověk. Svědčí o tom celé písmo. Myslíš, že tvoji pravoslavní jsou blbci, když z písma učí o Bohočlověku? Kde asi myslíš, že to vyčetli? V jízdním řádu? Jen bludařům, kteří nemilují pravdu, jsou tato neoddiskutovatelná fakta utajena.
U.S.C.A.E.
že sa používa Syn človeka na Osobu Krista je úplne v poriadku On má od Vtelenia DVE prirodzenosti takto to Daniel prorokoval bez ľudskej prirodzenosti by nemohol byť syn človeka a cesnakovi odkazujem my vieme že Adam znamená Č L O V E K
Martina Bohumila Lutherová
Skvělý bratr Otčenáš vlél opět světlo do temnoty
zdejšího zástupu. Ještě vám zopakuji jeho poselství
abyste věděli co vám brání dostat se do Božího království:
5Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a Ducha, nemůže vstoupit do Božího království. 6Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z Ducha, je duch. J 3:5-6
Pro mě bylo /i když to dávno z rodokmenu znám/ …More
Skvělý bratr Otčenáš vlél opět světlo do temnoty
zdejšího zástupu. Ještě vám zopakuji jeho poselství
abyste věděli co vám brání dostat se do Božího království:
5Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a Ducha, nemůže vstoupit do Božího království. 6Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z Ducha, je duch. J 3:5-6
Pro mě bylo /i když to dávno z rodokmenu znám/
nikdy jsem si to do důsledku neuvědomila až dnes:
Otčenáš
Kdo je důležitější? Ježíš - Syn Adama, nebo Augustin?
Stylita
O LIDSKÝCH SLABOSTECH A BOŽÍ MOCI

Požehnaný jest člověk, který zná své slabosti, protože znalost
vlastních chyb pro něj může být počátkem všeho dobrého a krásného.
Kdykoliv si člověk uvědomuje, že je ve skutečnosti slabý a chybující,
zbavuje svoji duši rozpolcenosti, jenž rozmělňuje poznání a začíná
bedlivě ostříhat svoje cesty. Nikdo však nedokáže vnímat svoji
slabost, pokud je k sobě shoví…More
O LIDSKÝCH SLABOSTECH A BOŽÍ MOCI

Požehnaný jest člověk, který zná své slabosti, protože znalost
vlastních chyb pro něj může být počátkem všeho dobrého a krásného.
Kdykoliv si člověk uvědomuje, že je ve skutečnosti slabý a chybující,
zbavuje svoji duši rozpolcenosti, jenž rozmělňuje poznání a začíná
bedlivě ostříhat svoje cesty. Nikdo však nedokáže vnímat svoji
slabost, pokud je k sobě shovívavý a odpouští si nějakou maličkost,
pokud se necítí obklopen problémy, které zapřičiňují tělesné utrpení
anebo podrobují jeho duši vášni. Jenom když vidí, jak je sláb, dokáže
si uvědomit, jak velkou moc mu Bůh nabízí. Když si pak uvědomí, že
potřebuje pomoc od Boha, hodně se modlí a když jej prosí, jeho srdce
se stává pokorné, protože není člověka, jenž by měl potřebu a prosil a
neměl pokoru. Srdce zlomené a pokorné Bůh zajisté neodmítne. Pokud
však člověk nemá pokoru ve svém nitru, nepřestává bloudit a pouze
pokora jej přivádí k usebranosti srdce.

(sv.Izák Syrský)
Martina Bohumila Lutherová
Žádné kompromisy sám se sebou. Třeba se to učit
už v útlém mládí. Jak budete staří tak už nic nezmůžete.
"Čím hrneček navře - tím páchne."
Stylita
Ctihodný Naum divotvůrce Ochridský
památka 23. prosince / 5. ledna

Ctihodný Naum divotvůrce Ochridský, byl učedníkem svatých Cyrila a Metoděje a jedním z Pětipočetníků, kteří co nejhorlivěji pracovali s těmito slovanskými apoštoly, na vinici Kristově na Velké Moravě.
Svatý Naum byl jedním z těch, kteří putovali do Říma, v Římě se proslavil divotvornou mocí a stejně tak i velikou učeností, …More
Ctihodný Naum divotvůrce Ochridský
památka 23. prosince / 5. ledna

Ctihodný Naum divotvůrce Ochridský, byl učedníkem svatých Cyrila a Metoděje a jedním z Pětipočetníků, kteří co nejhorlivěji pracovali s těmito slovanskými apoštoly, na vinici Kristově na Velké Moravě.
Svatý Naum byl jedním z těch, kteří putovali do Říma, v Římě se proslavil divotvornou mocí a stejně tak i velikou učeností, svatý Naum byl znalcem mnohých jazyků.
Po návratu z Říma a poté co byl po mnohých věznění a týrání vyhnán z Velké Moravy, se usídlil spolu s ostatními bratry, za pomoci svatého císaře Borise Michaila na březích Ochridského jezera.
Zatímco svt. Kliment působil jako episkop v Ochridu, tak ctihodný Naum, působil na jižním břehu Ochridského jezera, kde založil monastýr, který až do dnešních dnů, zdobí tento břeh a přes věky věků, byl a je pramenem divotvorné síly a útočištěm pro nemocné a zarmoucené.
A stejně jako tento monastýr, tak i svatý Naum, zdobí historii slovanského křesťanství. Spolu se svt. Klimentem byli pojmenováni novým Mojžíšem a Árónem.
Okolo svatého Nauma na břehu Ochridského jezera, sebralo se množství mnichů z celého Balkánu. Svatý Naum, byl moudrým učitelem, duchovním rádcem mnichů, velikým asketou a podivuhodný modlitebník.
Neúnavný a práci milující svatý Naum, pracoval hlavně na překladech svatého písma a na překladech ostatních církevních knih, z jazyka řeckého na jazyk slovanský.
Za svého života činil mnohé zázraky a stejně tak je činí i po své smrti až do dnešních dní, jeho divotvorné ostatky dodnes udivují mnohočetnými zázraky, ponejvíce uzdraveními od těžkých nemocí, od posedlosti a jiných duševních těžkostí a nemocí.
Svatý Naum v pokoji zesnul v první polovině 10. století a přesídlil se tak do Království, milovaného Krista.
zdroj. fb Pravoslavný křesťan
Martina Bohumila Lutherová
Sv. Naum, velmi povzbuzující pro Slovany.
U.S.C.A.E.
je nám bližší ale etnicizovanie že je niekto dobrý len preto medzi tým je tenká hranica snáď nebudete brať rozumy od rádoby svätého 😉
Martina Bohumila Lutherová
U sv. Nauma to nejsou rozumy, ale život v následování Krista.
U.S.C.A.E
Stylita
Z denní liturgie
Doba vánoční (liturgie.cz)

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní! To je to poselství, které jste slyšeli už na začátku: máme se navzájem milovat. Ne jako Kain, který byl ze zlého ducha a zabil svého bratra. A proč ho zabil? Protože jeho skutky byly špatné, ale skutky jeho bratra byly spravedlivé. Bratři, nic se nedivte, že svět vás nenávidí. My víme, …More
Z denní liturgie
Doba vánoční (liturgie.cz)

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní! To je to poselství, které jste slyšeli už na začátku: máme se navzájem milovat. Ne jako Kain, který byl ze zlého ducha a zabil svého bratra. A proč ho zabil? Protože jeho skutky byly špatné, ale skutky jeho bratra byly spravedlivé. Bratři, nic se nedivte, že svět vás nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, a proto milujeme bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah - a víte, že žádný vrah nemá v sobě trvalý a věčný život. Z toho jsme poznali Lásku: že Kristus za nás položil svůj život. Také my jsme povinni položit život za své bratry. Jestliže má někdo majetek a vidí, že jeho bratr je v nouzi, ale zavře před ním svoje srdce - jak v něm může zůstávat Boží láska? Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy! Podle toho poznáme, že jsme z pravdy, a to uklidní před ním naše svědomí, když by nám něco vyčítalo, neboť Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědomí. Milovaní, jestliže nás svědomí neobviňuje, dodá nám to radostné důvěry v Boha.
1Jan 3,11-21

Žalm:
Plesejte Hospodinu, všechny země!

Plesejte Hospodinu, všechny země,
služte Hospodinu s radostí,
vstupte před něho s jásotem!

Uznejte, že Hospodin je Bůh:
on nás učinil, a my mu náležíme,
jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.

Vstupte do jeho bran s díkem,
do jeho nádvoří s chvalozpěvem,
slavte ho, žehnejte jeho jménu!

Neboť Hospodin je dobrý,
jeho milosrdenství je věčné,
po všechna pokolení trvá jeho věrnost.
Zl 100

Evangelium:
Jan 1,43-51