11:55
Evanjelizacia
1.8K
Meditácie Ľubomíra Stančeka - 5. piatok - Ježišova aktuálna výzva pre nás. evanjelizacia.eu | 10. 2. 2012 | Mk 7, 31-37 Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu …More
Meditácie Ľubomíra Stančeka - 5. piatok - Ježišova aktuálna výzva pre nás.

evanjelizacia.eu | 10. 2. 2012 | Mk 7, 31-37 Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja. Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku. On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu: „Effeta," čo znamená: „Otvor sa!" V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával. A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom hovorili: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch aj nemým reč."