AK SA ZA NIEKOHO MODLÍME KAŽDÝ POTREBUJE NÁDEJ. Ak sa za niekoho modlíme a je to horšie ako pred modlitbou, znamená to, že je to veľmi dobrá modlitba. JE TO MODLITBA, KTORÁ UŽ BOLA VYPOČU…More
AK SA ZA NIEKOHO MODLÍME

KAŽDÝ POTREBUJE NÁDEJ.
Ak sa za niekoho modlíme
a je to horšie ako pred
modlitbou, znamená to, že
je to veľmi dobrá modlitba.

JE TO MODLITBA, KTORÁ UŽ BOLA
VYPOČUTÁ PRED BOŽÍM TRÓNOM,
ale diabol je taký nahnevaný,
že jeho démoni sú tak zlostní,
že urobia čokoľvek, aby vás
odradili od modlitby a boja
za tohto konkrétneho človeka.

TAKŽE VÁS ODRADIA TÝM, ŽE VÁM
UKAZUJÚ, ŽE KEĎ SA ZAČNETE MODLIŤ,
je to horšie, ako to bolo, keď ste
sa nemodlili. Stále náročnejšie a
zložitejšie je, že keď sa viac a viac
modlíte, dostáva sa Vám viac
a viac pokánia.

NAJŤAŽŠIE JE VŽDY TESNE PRED
VÍŤAZSTVOM. Tesne pred prielomom,
zlomom situácie. Preto sa nikdy
nevzdávajte modlitby pokánia.

NIKDY SA NEVZDÁVAJTE MODLITBY
ZA NIEKOHO, keď to vyzerá oveľa
horšie, ako pred modlitbou.
Nikdy sa nevzdávajte!

PRETOŽE NEVIETE, KEDY PÁN DÁ ČAS
A MILOSŤ, aby vyhral a prelomil
situáciu, za ktorú sa modlíte.

o. Dominik Chmielewski