Clicks610
woj_tek
Dlaczego żywność, woda, leki i kosmetyki przyciągają magnes? / Magnetgate - food edition. Druga część „magnetycznej” kompilacji. Pierwsza dotyczyła zjawiska przyciągania magnesów przez osoby „zaszcze…More
Dlaczego żywność, woda, leki i kosmetyki przyciągają magnes? / Magnetgate - food edition.

Druga część „magnetycznej” kompilacji. Pierwsza dotyczyła zjawiska przyciągania magnesów przez osoby „zaszczepione” na Covid i znajduje się tu: bitchute.com/video/0Fh3OVXYM4Xr/
W sieci są dosłownie setki tych filmików, ale starałam się dokonać selekcji i wybrać tylko te, na których widać wszystko wyraźnie, cała procedura pokazana jest krok po kroku, tak żeby było jasne, że to nie jest jakaś ściema, żart, trik, złudzenie optyczne czy efekty specjalne.
Z resztą każdy z Was może sam to przetestować w praktyce.
Jedno jest pewne: w miarę jak z całego świata napływa coraz więcej informacji odnośnie wdrażanej agendy transhumanistycznej (transformacji społeczeństw ludzkich w dystopijne globalne post-społeczeństwo) i w miarę jak wychodzi na jaw coraz więcej szczegółów dotyczących realizowanego z premedytacją globalnego ludobójstwa, staje się coraz bardziej jasne, że aby to wszystko ogarnąć, przetrawić i w pełni pojąć skalę tego co się dzieje, trzeba mieć naprawdę bardzo, bardzo otwarty umysł......
=====================
The second part of the "magnetic" compilation. The first one concerned the phenomenon of attracting magnets by people who took a Covid shot and it can be found here: bitchute.com/video/0Fh3OVXYM4Xr/
There are literally hundreds of these videos on the web, but I tried to make a selection and choose only those ones where you can see everything clearly, the whole process is shown step by step, so that it's evident that it's not fake, a joke, a trick, an optical illusion or special effects.
Anyway, each of you can check it yourself in practice.
One thing is certain: as more and more information from all around the world is pouring in about the transhumanist agenda, as more and more details about the ongoing premeditated, cold-blooded, global genocide are revealed, and more and more nuances come up about the transformation of human societies into a dystopian global post-society , it becomes more and more clear that in order to grasp it all, digest it and fully comprehend the scale of this whole thing, you need to have a really very, very open mind.......