pl.news
2.9K

Doszło do wymiany listów w sprawie twierdzenia z Abu Zabi między Franciszkiem a bp Schneiderem

Kazachski biskup Athanasius Schneider powiedział w udzielonym 2 maja Exklusiv-Interview mit Bischof Athanasius Schneider zum Abu Dhabi Dokument wywiadzie, że poczynione przez Franciszka w Abu Zabi twierdzenie nadal jest w mocy, bo ani Franciszek, ani Watykan publicznie go nie unieważnili.

W Abu Zabi Franciszek podpisał dokument mówiący o tym, że przeciwne Chrystusowi religie są "pożądane przez Boga".

Prywatnie Franciszek skorygował to twierdzenie dwukrotnie: w czasie wizyty Ad Limina Schneidera 1 marca i 5 marca w liście do niego.

Franciszek zaznaczył, że miał na myśli "wolę dopuszczającą", a nie "pozytywną". Schneider w liście z 25 marca błagał o publiczne powtórzenie tego wyjaśnienia.

W konsekwencji Franciszek powiedział 3 kwietnia na Audiencji Generalnej, że dopuszczająca wola boża pozwala na istnienie religii.

Schneider nazywa to "małą poprawą", ale krytykuje Franciszka, ponieważ ten nie odniósł się bezpośrednio do twierdzeń z Abu Zabi i nie powiedział, że jedyną religią istniejącą zgodnie z wolą pozytywną jest Chrześcijaństwo.

Ostrzega, że twierdzenie Franciszka będzie dalej niszczyło wiarę Kościoła w jedynośóć Chrystusa. Schneider więc stawia Franciszka, jako adresata ostrych słów św. Pawła:

"Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście — niech będzie przeklęty!" (Gal 1:9)

Grafika: Athanasius Schneider, © Joseph Shaw, CC BY-NC-SA, #newsKbbtafejiq