Czas ucisku shares this
14
Uszkodzone naczynia nie regenerują się jak inne tkanki i narządy, ale pozostają trwale uszkodzone, a ponieważ skrzepy są tak drobne i rozproszone, wymykają się typowym medycznym metodom wykrywania.

Hoffe, na którego kanadyjski rząd nałożył nakaz "zakneblowania" po ostrzeżeniu o tym niepokojącym trendzie, mówi, że proces ten może być przyczyną , które doświadczają podobnych negatywnych skutków …
More
Uszkodzone naczynia nie regenerują się jak inne tkanki i narządy, ale pozostają trwale uszkodzone, a ponieważ skrzepy są tak drobne i rozproszone, wymykają się typowym medycznym metodom wykrywania.

Hoffe, na którego kanadyjski rząd nałożył nakaz "zakneblowania" po ostrzeżeniu o tym niepokojącym trendzie, mówi, że proces ten może być przyczyną , które doświadczają podobnych negatywnych skutków ubocznych, u prawie wszystkich zaszczepionych osób
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
TLENEK GRAFENU