Clicks38
Victory
Arciheretik Bergoglio vnáší prokletí na církev i národy. Bůh chce prokletí odejmout. Koncem měsíce října dává Bergoglio nunciům příkazy pro biskupy. Manipulačním způsobem jim nařizuje schvalování a …More
Arciheretik Bergoglio vnáší prokletí na církev i národy. Bůh chce prokletí odejmout.

Koncem měsíce října dává Bergoglio nunciům příkazy pro biskupy. Manipulačním způsobem jim nařizuje schvalování a prosazování zákonů pro homosexuální svazky. V samé podstatě tím protiřečí učení církve! Jde o praktický dopad propagace homosexualismu v dokumentárním filmu Francesco. Bergoglio v něm schválil protipřirozené a hříšné zákony pro tzv. registrovaná partnerství homosexuálů a precedentně i zločin adopce dětí homosexuály a pedofily.

Je to jen další projev zrady ze série heretických šílenství, kterými Bergoglio likviduje instituci papežství i samu církev.

Dříve měl katolík jistotu, že papež je skálou pravověrného učení, které zabezpečuje spásu. Kdo však je dnes v jednotě s tzv. papežem Františkem, dává najevo, že zradil Krista a Jeho učení a jde cestou do věčné záhuby.

Pokud se biskupové a kněží proti tomuto heretikovi nepostaví, mají spoluvinu na likvidaci instituce papežství! Pokud má být instituce papežství jako garance spásy zachráněna, musí se biskupové a kněží od Bergoglia oddělit. To ale nebude schizma! Naopak Bergoglio vytvořil schizma, a ne ten, kdo stojí věrně v katolickém učení.

Shrnutí heretického učení a postupu Bergoglia, zvláště v oblasti morálky:

1) V roce 2013, kdy byl Bergoglio zvolen, v letadle z Ria de Janeiro pronesl šokující vyjádření, kterým z pozice nejvyšší autority schválil sodomii. Za toto je Bergoglio Bohem vyloučen z církve, dopadla na něj anathema dle Gal 1,8.

2) V dokumentu Amoris Laetitia Bergoglio popřel Boží přikázání i existenci objektivně platných morálních norem. Za to se rovněž vyloučil z církve.

3) Na Zelený čtvrtek 2015 Bergoglio líbal nohy transsexuálovi. Toto je gesto schválení zločinné nemorálnosti i zvěrstva operací změny pohlaví. Za to na něj rovněž dopadla Boží anathema – vyloučení.

4) Na cestě z Panamy Bergoglio schválil demoralizující sexuální výchovu ve školách. Zde platí Ježíšovo odsouzení za pohoršení maličkých a trest těžší než přivázání mlýnského kamene na krk a hození do moře. Dopadla na něj anathema.

5) V Irsku Bergoglio roku 2018 napomínal rodiče, aby se dětem, zmanipulovaným sexuální výchovou k homosexualitě, nesnažili tuto manipulaci vyvracet. Za tento zločin na Bergoglia rovněž dopadla anathema.

6) Arcib. Viganò Bergoglia obvinil z krytí homosexuální sítě na nejvyšších místech a konkrétně i z krytí zločinů kard. McCarricka. Bergoglio odmítl pokání a usvědčení bojkotoval. Rovněž i za toto zneužití nejvyšší autority ke krytí morální zločinnosti dopadá na něj anathema – vyloučení z církve.

7) Americká veřejnost po usvědčení McCarricka žádala otevřené řešení homosexuálních skandálů v církvi a očištění nejvyšších církevních úřadů. Bergoglio manipulačně tento proces zastavil, jako by se mělo čekat na takzvaně komplexní řešení v Římě, v únoru 2019. Tento odklad měl za cíl vyhnout se záchrannému pokání. Za tento zločin na Bergoglia rovněž dopadá nejtěžší trest – anathema.

8) Na podzim roku 2018, během synody o mládeži, schválil rafinovaným způsobem hřích protipřirozené sexuality, když poprvé nechal vnést do církevních dokumentů termín LGBT. Nepřímo tak legalizoval sexuální zvrácenosti. Tím rovněž stáhl na sebe i na všechny, kdo jsou s ním v jednotě, anathemu.

9) Na biskupské synodě v únoru 2019 nedošlo k žádnému odsouzení sexuálního zneužívání, jak to Bergoglio sliboval, ani k potrestání viníků. Naopak následně vydal církevní instrukce k tzv. doprovázení homosexuálních osob a vyjádřil se, že zneužívání je jev, který bude dále pokračovat. Tím odmítl pokání a místo něho schválil proces morálního rozkladu v církvi. Rovněž za to dopadá na Bergoglia nejtěžší trest – vyloučení z církve – anathema.

10) Za synkretistické hereze, spojené s dokumentem z Abú Dhabí rovněž na Bergoglia dopadla Boží anathema.

11) V říjnu 2019 proběhla synoda o Amazonii, která propagovala pohanství na úkor křesťanství a vyvrcholila intronizací démona Pačamamy ve Vatikánu. Rovněž za toto gesto apostaze i za celý apostatický proces dopadá na Bergoglia i jeho spolupracovníky anathema.

12) Bergoglio jako první odstartoval na jaře 2020 umělou karanténu zavřením chrámů a tím paralyzoval i všechny biskupy a kněze. Nemohly být už normálním způsobem slaveny bohoslužby. Bergoglio dal nařízení, které vedlo k hrubému zneuctívání eucharistie. Za zneuctění eucharistie je církevní exkomunikace – anathema!

13) Bergoglio, aniž by respektoval skutečné odborníky v medicíně, znovu zneužívá autoritu církve k prosazení genocidy lidstva spolu s Gatesem. Vydal vatikánské dokumenty, ve kterých už vyžaduje vakcinaci pro všechny! Vakcinace má být de facto použita k čipizaci. To je největší zločin proti lidskosti! Z lidí chce učinit bioroboty, vedené k masové genocidě a pak do ohnivého jezera. Toto je nejtěžší zločin proti lidstvu i proti Bohu a Bergoglio jím na sebe stahuje anathemu, prokletí.

Toto jsou fakta dokazující apostazi největšího heretika všech dob. Na Bergogliovi spočívá mnohonásobná anathema – mnohonásobné prokletí – a papežský úřad okupuje nezákonně.

Povinností papežského úřadu v dnešní době zmatku je varovat před nejaktuálnějšími nebezpečími, které vedou do otroctví hříchu a ke smrti časné i věčné.

Jaký je praktický dopad zneužití papežské autority Bergogliem? Kdyby bylo v papežské autoritě řečeno, že homosexualita je hřích a ohavnost, jak to učí Písmo a Tradice, všem by se otevřely oči. Křesťanští politici by dostali sílu bojovat proti globálnímu tlaku na prosazení homosexuálních zákonů. Navíc by se diametrálně změnilo veřejné mínění.

Kdyby v papežské autoritě bylo řečeno, že pandemie je umělá a vakcinace je prostředek k redukci lidstva o 6 miliard, všem by se otevřely oči. Nikdy by se nepodařil plán čipizované vakcinace lidstva. Proto na Bergoglia za zneužití papežské autority dopadá vina za nejtěžší zločiny páchané v dnešní době proti Bohu a lidstvu.

Pravda, spojená s pokáním, by všem otevřela oči a Bůh by odňal prokletí z církve a lidstva. Prokletí se projevuje tím, že lidé ztratili rozum a odmítají pravdu, která by je zachránila.

Příklad prokletí na Slovensku: Biskupská konference vydala doporučení, aby všichni lidé absolvovali testování, před kterým ale odborné lékařské autority výrazně varují! Církevní představitelé zradili, politici se odvolali na jejich autoritu a lidé kapitulovali. Polovina národa se nechala během dvou dní ocejchovat. To je viditelné ovoce prokletí katolické církve jenom v pětimilionovém Slovensku. Netřeba už ani uvádět sérii dalších příkladů z jiných zemí.

Papežská autorita zradila a postavila se proti Bohu, církvi i lidstvu. Bůh proto skrze prorocký hlas Byzantského katolického patriarchátu závazně vyhlašuje pro všechny křesťany:

1) Homosexualita je hřích a ohavnost a každý homosexuál, který chce být spasen, musí konat pokání, jinak ho čeká trest věčného ohně. Bible varuje: „Sodoma a Gomora se oddaly smilstvu a propadly zvrhlosti a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.“ (Juda 7)

2) Současná tzv. pandemie je umělá. Vakcinace je prostředek ke genocidě lidstva, a to i k duchovní genocidě, k zavržení duší v ohnivém jezeře kvůli čipování. Kdo přijme čip, přijímá znamení šelmy tak, jak to Bůh zjevil apoštolu Janovi v Apokalypse.

3) Stavění pohanských kultů na jednu rovinu s křesťanstvím je hříchem proti prvnímu přikázání. Tento hřích byl zakotven v dokumentech II. vatikána a dovršen Bergogliovou intronizací démona Pačamamy v hlavním chrámu církve. Je to zločin apostaze – odpad od živého Boha. Pohanům musí být hlásáno evangelium a pokání na odpuštění hříchů.

4) Hereze neomodernismu zpochybňující Kristovo božství a Jeho výkupnou oběť na kříži i božskou inspiraci Písma stahují anathemu – prokletí – na církev. Je nutno konat pokání a přijmout učení zakotvené v Bibli a apoštolské tradici. To vede ke spáse!

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

9. 11. 2020

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.