Clicks3.1K

EUCHARYSTIA cz.3 - o. Augustyn Pelanowski - Rekolekcje Wielkopostne 2012

stokrotka7777
1
=> O Eucharystii. Medytacje i modlitwy - Eucharystia jest źródłem życia Kościoła i jego wiernych, którzy wciąż mają z tego sakramentalnego źródła czerpać. Eucharystia jest szczytem Kościoła, który …More
=> O Eucharystii. Medytacje i modlitwy - Eucharystia jest źródłem życia Kościoła i jego wiernych, którzy wciąż mają z tego sakramentalnego źródła czerpać. Eucharystia jest szczytem Kościoła, który wzywa, by go zdobywać...Ta najpiękniejsza książeczka o Eucharystii niewątpliwie będzie służyć pomocą w eucharystycznym rozwoju...

kliknij=> Chlebem karmieni -Pierre-Marie Delfieux -Eucharystia - źródło, centrum i szczyt życia chrześcijańskiego. Tajemnica życia, przymierza, komunii, przebóstwienia... Sakrament, o którym powiedziano i napisano już tak wiele, a który głębią swego misterium nieskończenie przerasta wszystko, co kiedykolwiek z tajemnicy tej wyrazić zdołano

kliknij => Eucharystia -Bp Michel Dubost - Dlaczego idę na Mszę Świętą? Po co biorę w niej udział? Czym jest dla mnie? Na te proste, lecz ważne pytania każdy chrześcijanin powinien często odpowiadać sam sobie. Rozważania biskupa Michela Dubost dotyczą właśnie tych pytań i odpowiadają na nie – uderzająco prostym językiem. Nie tracą one jednak przez to głębi. Pomagają nam spojrzeć na nasze uczestnictwo w Eucharystii w nowy, pozbawiony rutyny sposób...

Zobacz więcej => 7 tajemnic Eucharystii -Vinny Flynn - Ta wnikliwa i niezwykle wciągająca książka wprowadzi Cię w niektóre "ukryte" prawdy Eucharystii; prawdy, które zawsze przyjmowali teologowie, święci i mistycy, a które rzadko były przekazywane zwyczajnym ludziom w sensowny sposób...-

Kliknij => Krzyk Eucharystii, czyli o cudach, które potwierdzają Cud -Wincenty Łaszewski Autor książki już na samym początku mówi o Eucharystii jako o cudzie najpowszechniejszym, cudzie nad Cudami, do którego ludzie podchodzą z niedowierzaniem i brakiem czci. ..

kliknij => Dzieciom o Mszy Świętej - Ks. Piotr Pawlukiewicz Eucharystia jest największym skarbem chrześcijaństwa. Jednak wiele osób nie odkrywa jej piękna. Ten problem dotyczy też dzieci, które żyją dziś w kulturze barwnego i zmiennego obrazu. Dlatego autor bardzo przystępnie opowiada najmłodszym o najistotniejszych elementach mszy świętej...

KLIKNIJ =>100 x więcej do kochania. 366 komentarzy do Ewangelii. -Ks. Zbigniew Paweł Maciejewski - Znakomite komentarze do Ewangelii na każdy dzień roku (odpowiadają czytaniom roku liturgicznego A). Autor w krótkiej formie i barwnym językiem przybliża nam sens czytań ewangelicznych, pomaga je zrozumieć i stosować w życiu...

kliknij => Konferencje, REKOLEKCJE mp3 - o. Augustyn Pelanowski <=
czciciel
Najpiękniejszym darem od Ojca Świętego Jana Pawła II-go dla Kamedułów na Bielanach jest Ołtarz Posoborowy z czerwonego marmuru Carrary
W bliskości Tego Sacrum odczuwa się bliskość samego Boga i święty pocałunek
Świętego Jana Pawła II-go i mnie niegodnego