tommy1
2383
nihil quicquam
Ta cała UE do dymisji!!!
tommy 1
plus darmozjadzi w PE