Clicks1.4K
Victory

BKP: Lžipapež vyzývá firmy Big Tech k zavedení totalitární cenzury

František Bergoglio se nejtěžšími zločiny a herezemi proti nejzákladnějším pravdám víry a morálky sám vyloučil z církve. Není proto platným papežem. Papežský úřad okupuje nezákonně. Usiluje o satanizaci církve duchem, který ho ovládá. Od 17. 10. skrze tzv. Synodu o synodalitě manipulačně prosazuje ducha sebezničení církve do každé diecéze, do každé farnosti a do každého katolíka. Dopouští se nejtěžších zločinů v dějinách církve. Tento náboženský podvodník neustále opakuje fráze o toleranci a naslouchání Božímu lidu... Přitom prosadil vakcinační teror v samotném Vatikánu jako precedent pro všechny státy! Nyní prosazuje i totalitární cenzuru na internetu. Ukázal se jako despotický diktátor, který netoleruje ani sebemenší projev pravdy, spravedlnosti a svobody. Tři gardisté na protest opustili Bergogliův Vatikán.

Citace z tisku: „(Lži)papež vyzval dne 16.10. ve videoposelství technologické giganty – firmy Big Tech – aby urychlily cenzuru fake news, nenávistných projevů, konspiračních teorií a politické manipulace a ve jménu Boha požádal, aby udělaly rázný konec jejich šíření.

Komentář: Co pokládá Bergoglio za fake news, nenávistné projevy, konspirační teorie a politickou manipulací? Těmito hanlivými termíny Bergoglio ocejchovává všechno, co je ještě na internetu pravdivé. Sám ale drze šíří skutečné fake news, které mají katastrofický dopad! Proč chce Bergoglio hlas pravdy totálně likvidovat? Protože stále více přibývá vědců a lékařů, kteří oznamují pravdivé statistiky a tragický dopad vnucované experimentální vakcinace. Tito odborníci se stali lidstvu hlasem svědomí a narušují plány současných satanistů, kteří jsou spolu s Bergogliem v pozadí pseudo-pandemie. Bergoglio je falešný apokalyptický prorok!

Jak může být člověk, který propaguje genocidní program pokládán za papeže? Bergoglio je veřejný kacíř, který popírá podstatu křesťanství! On hlásá vakcinační a klimatické antievangelium (Gal 1,8-9). On zradil Krista a církev a lidstvo vede zneužitím nejvyšší církevní autority k sebezničení. Tragédií je, že biskupové a kněží mu to tolerují a nestaví se na obranu základů víry a morálky, na nichž církev stojí. Jeho aktivity jsou do nebe volajícími zločiny a většina katolíků to nechce ani vidět, ani slyšet. Jeho hereze, vzpouru proti Bohu a viditelné projevy satanizace, toleruje a podporuje. Jak je možné tomuto profesionálnímu lháři, církevnímu podvodníkovi a zločinci dávat titul „Svatý otec“ a vyznávat, že je zástupce Ježíše Krista na zemi?! To je brutální výsměch a urážka našeho Spasitele! Podřizovat se Bergogliovi je veřejné zřeknutí se Ježíše Krista!

Jeden ze tří gardistů, který opustil Vatikán, otevřeně vyhlásil: „Vatikán... zrazuje věrné katolíky a zrazuje i oficiální nauku církve.“

Citace z tisku: „Bergoglio ve videoprojevu dále vyzval i všechny velké farmaceutické laboratoře, aby ‚poskytovaly lidem vakcíny proti covidu jako gesto humanity‘.“

Komentář: Jak může být zločin proti lidskosti gestem humanity? Gardista, který odmítl povinnou vakcinaci ve Vatikánu, se vyjádřil: „Věrný katolík má morální povinnost vyhýbat se lékařským zásahům, které mají spojení s potratem.“ Experimentální mRNA vakcíny proti covidu obsahují tkáň za živa vytrženou z nenarozeného dítěte před jeho zavražděním. Lži-papež experimentální vakcinaci vehementně prosazuje, a tím i vraždy nenarozených dětí. Navíc mRNA vakcínami prosazuje i změnu lidského genomu i postupnou čipizaci s plánovanou genocidou. Bergoglio veřejně hřeší proti 5. přikázání „Nezabiješ!“ a páchá tím zločiny proti Bohu a lidstvu!

Citace Bergoglia: „Musíme přizpůsobit sociálně-ekonomické modely tak, aby měly lidskou tvář.“

Komentář: Bergoglio mluví o modelech s lidskou tváří a ve skutečnosti prosazuje satanizaci lidstva.

Gardista svědčí: „To všechno, co prožíváme (ve Vatikánu s povinnou vakcinací), nemá v sobě nic lidského, a už vůbec ne křesťanského!“

Každý biskup, kněz a věřící si musí uvědomit, kdo Bergoglio je. Ten, kdo ho pokládá za právoplatného papeže a jeho zločiny nechce ani vidět, ani o nich slyšet, se tímto postojem už veřejně zřekl našeho Spasitele Ježíše Krista. Bergoglio razí Jidášovu cestu, která vede toho, kdo se mu podřizuje, do věčné záhuby. Bergoglio neslouží Bohu, ale veřejně slouží ďáblu, který je otec lži a vrah. (viz J 8,44) Každý biskup, kněz i věřící musí dnes nazývat pravdu pravdou, zločin zločinem, herezi herezí a lžipapeže lžipapežem! Jinak se zřekl cesty pravdy a jde cestou do záhuby!

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
26. 10. 2021

Odebírat aktuální informace od BKP

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8