V.R.S.
1379
Beatus 1
Jedynym znakiem, dzięki któremu Bóg może zostać znaleziony i poznany jest sam Bóg.

Jeżeli nauczyciele i ci, którzy sprawują duchową pieczę nad innymi próbują, poprzez piękne słowa, przyciągnąć do siebie uczniów, których nauczają i dusze, którymi się opiekują, są niczym poganie, heretycy i inni, którzy mówią i mówią rozwlekle, i którzy podejmują wielkie wysiłki na ambonie by głosić piękne …More
Jedynym znakiem, dzięki któremu Bóg może zostać znaleziony i poznany jest sam Bóg.

Jeżeli nauczyciele i ci, którzy sprawują duchową pieczę nad innymi próbują, poprzez piękne słowa, przyciągnąć do siebie uczniów, których nauczają i dusze, którymi się opiekują, są niczym poganie, heretycy i inni, którzy mówią i mówią rozwlekle, i którzy podejmują wielkie wysiłki na ambonie by głosić piękne subtelne i kunsztownie ułożone wywody, których jedynym celem nie jest prowadzenie dusz do Jezusa Chrystusa, lecz jedynie do ich samych! Przyciągają innych do siebie swymi słowami i wywierającym wrażenie językiem. Nie ma tam tego co istotne, jedynie paplanina i trajkotanie a mimo to urzekają w ten sposób wiele ludzi słabego ducha. Prawdziwi słudzy Boży przeciwnie - pouczają i nauczają tych, których prowadzą jedynie po to by wieść ich do Boga, tak przez swe słowa, jak i przez swe uczynki.

Kiedy pytają was: "kim jesteście?" nie zadowalajcie się odpowiedzią podobną małym dzieciom na lekcji religii: "Jestem chrześcijaninem", lecz żyjcie w taki sposób że każdy jasno pozna w was osobę, która miłuje Boga całym sercem, która zachowuje Przykazania, przyjmuje Sakramenty i czyni wszystko co godne prawdziwego chrześcijanina.

Błogosławieni ci, którzy nie zgorszą się upokorzeniem i poniżeniem Naszego Pana, kiedy ujrzą Go wzgardzonym i pośmiewiskiem wszystkich. Błogosławieni ci, którzy, za tego życia, dają się ukrzyżować razem z Nim, rozważając Jego Mękę i nosząc w sobie Jego umartwienie (2 Kor 4,10). (...) Nie ma innej drogi do Nieba.

Niektórzy ludzie są tak zmienni że kiedy pogoda sprzyja nic nie może dorównać ich radości, lecz kiedy nadchodzi burza nic nie może dorównać ich przygnębieniu. Tacy ludzie, którzy są żarliwi, bystrzy i optymistyczni w pomyślności, będą słabi, przygnębieni i zrozpaczeni w przeciwnościach. Potrzeba wówczas poruszyć Niebo i ziemię by przywrócić im pokój a zwykle nawet wtedy wszystkie nasze wysiłki są bez rezultatu.

Mądre kazanie. Bóg zapłać!