Peter(skala)
15

Pápež vešperami otvoril Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Bazilika sv. Pavla za hradbami - tradičné miesto slávení ekumenického týždňa (Vešpery, 18. jan. 2019)

Dnešným slávením vešpier v Bazilike sv. Pavla za hradbami o 17.30 pápež František otvoril Týždeň modlitby za jednotu kresťanov, ktorý vyvrcholí 25. januára, na sviatok Obrátenia sv. apoštola Pavla. Téma tohto už 52. ročníka ekumenického podujatia znie: „Len o spravodlivosť sa budeš usilovať“ (Dt 16,18-20).

Zuzana Klimanová – Vatikán

Svätý Otec inšpirovaný spomínanou témou v homílii hovoril o spravodlivosti spočívajúcej vo vzájomnom doceňovaní duchovných i materiálnych darov prijatých od Pána a ich zdieľaní. Nebezpečenstvom vždy zostáva hromadenie bohatstiev zabúdajúc na núdznych, upozornil pápež František.

Pápež zvyčajne slávi vešpery v záverečný deň tejto ekumenickej oktávy, avšak z dôvodu svojej nastávajúcej apoštolskej cesty do Panamy sa v tomto roku liturgia vešpier presunula na jej úvodný deň.

Liturgia vešpier za účasti zástupcov viacerých denominácií

Na liturgickom slávení boli ako zvyčajne prítomní aj reprezentanti iných kresťanských cirkví a komunít – anglikánov, pravoslávnych, ako napríklad zástupca Konštantínopolského ekumenického patriarchátu, ďalej členovia Ekumenického inštitútu Bossey, či ekumenická delegácia z Fínska. Pápežskú radu na podporu jednoty kresťanov reprezentoval jej predseda kardinál Kurt Koch. Nechýbali ani benediktínski mnísi, ktorí spravujú Baziliku sv. Pavla, na čele s hlavným opátom rádu i opátom miestnej komunity.

Prosby veriacich odzneli v šiestich jazykoch – gréčtine, gruzínčine, francúzštine, v indickom jazyku malajalam, v arabčine a fínštine. Pri liturgii asistoval aj pápežský ceremoniár pôvodom zo Slovenska Mons. Ján Dubina.

Homília: Jednota si vyžaduje vzájomne doceňovať dary od Pána a deliť sa o ne

Pápež František predniesol homíliu vychádzajúc z čítania z Knihy Deuteronómium (Dt 16,9-20), kde Mojžiš dáva izraelskému ľudu pokyny, ako má sláviť tri hlavné židovské sviatky roka. Slávenie týchto sviatkov si vyžaduje vďačnosť za dobrá prijaté od Pána a účasť všetkých bez výnimky. Svätý Otec poukázal na nebezpečenstvo, ktoré sa týka i kresťanov: „hromadiť bohatstvá zabúdajúc na slabých a núdznych“.

„Podľa Kristovho príkladu sa musíme skutočne usilovať o to, aby sme boli na povzbudenie tým, ktorí sú slabí. Solidarita a spoločná zodpovednosť musia byť zákonmi, ktorými sa riadi kresťanská rodina.“

Spravodlivosť si vyžaduje, aby prijaté dary od Pána boli prístupné všetkým a aby sme sa o ne vzájomne delili. Týka sa to aj duchovných darov a budovania jednoty – jeho súčasťou je i doceňovanie darov druhých:

„Je ľahké zabudnúť na základnú rovnosť, ktorá existuje
medzi nami: že na začiatku sme boli všetci otrokmi hriechu a že nás Pán zachránil v krste, keď nás nazval svojimi deťmi. Je jednoduché si myslieť, že duchovná milosť, ktorú sme dostali ako dar, je naším majetkom, niečím, čo nám náleží a sme toho vlastníkmi. Je navyše možné, že dary prijaté od Boha nás urobia slepými voči tým darom, ktorých sa dostalo iným kresťanom.

Je ťažkým hriechom bagatelizovať alebo pohŕdať darmi, ktoré Pán udelil iným bratom, nazdávajúc sa, že oni sú pred Bohom menej privilegovaní. Ak v sebe živíme podobné myšlienky, pripúšťame, aby sa zo samotnej prijatej milosti stal zdroj pýchy, nespravodlivosti a rozdelenia. A ako potom môžeme vstúpiť do zasľúbeného Kráľovstva?“


20. výročie Spoločnej deklarácie o náuke o ospravodlivení

Na záver liturgie vešpier sa Svätému Otcovi poďakoval predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch, ktorý pripomenul 20. výročie podpísania Spoločnej deklarácie o náuke o ospravodlivení zo strany Katolíckej cirkvi a Svetovej luteránskej federácie, ktoré pripadá na tento rok. Podpísaná bola 31. októbra 1999 v Augsburgu.

Ako ďalej pripomenul kardinál Koch, „na počiatku ekumenického hnutia bol práve úvod do Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý nadobudol formu ako ekumenická iniciatíva“. „Modlitba za jednotu je základom každej ekumenickej snahy“, pretože nie sme schopní vytvoriť jednotu našimi vlastnými silami – zdôraznil kardinál Koch a dodal: „Jednota je darom Ducha Svätého, je grátis, je milosťou“.