Clicks35
vi.news

Thượng Hội đồng Ý: Tội lỗi và Tà ác là Điểm khởi hành

Hồng y Gualtiero Bassetti của Perugia, Chủ tịch của các giám mục Ý, đã trình bày với Francis một đề nghị về một Thượng hội đồng cho Ý.

Francis đã tiếp Bassetti cùng với bốn giám mục người Ý nữa vào ngày 27 tháng 2. Bassetti nói với VaticanNews.va rằng thượng hội đồng này sẽ “lắng nghe cuộc sống của mọi người để đưa ra các đề xuất.” Nếu là thượng hội đồng Công giáo, thì công việc sẽ ngược lại: lắng nghe sự mặc khải của Đức Chúa Trời để thay đổi cuộc sống của mọi người.

Trong nhiều năm, Francis đã kêu gọi các giám mục Ý bắt đầu một thượng hội đồng nhưng họ vẫn chưa làm. Vào tháng Giêng, ông đã mất sự kiên nhẫn nổi tiếng của mình và ra lệnh yêu cầu "thượng hội đồng" một cách công khai và theo cách thức độc tài.

Cho đến nay, tất cả các đại hội đồng của Francis và các hội đồng giống như thượng hội đồng đã là một bức màn khói cho các quyết định đã được thực hiện từ trước.

Hình ảnh: Vatican Media, #newsDdnwiueykx