hermenegilda
2862
wojciechowskikrzysztof
Tylko z uczynkami miłości możemy być Chrześcijanami.
Slawek
👍 Dzięki 🤗
Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu

Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg (2 Kor 9, 6n).