Clicks6.1K
Libor Halik
16
Biskupové, kteří skončí v pekle. odsouvají na okraj, či umlčují pravověrné kněze, umožňují, aby liberální kněží zůstávali v čele. Katolická TV 6.6.2013 Vitajte vo Vortexe, kde sú lži a klamstvá …More
Biskupové, kteří skončí v pekle.

odsouvají na okraj, či umlčují pravověrné kněze, umožňují, aby liberální kněží zůstávali v čele. Katolická TV 6.6.2013 Vitajte vo Vortexe, kde sú lži a klamstvá chytené a 0:42 odhalené. Som Michael Voris. Náš Pán založil svoju cirkev a
0:45 zodpovednosť za ňu dal do rúk 0:48 apoštolov a ich nástupcov- biskupov.
0:51 Oni všetci majú túto zodpovednosť, preto majú aj úplnú moc. Laici
0:57 v cirkvi nemajú veľké právomoci, a ak aj 0:58 nejaké majú, tak len z láskavosti ich biskupa.
1:04
A keďže všetka zodpovednosť za učenie a riadenie spočíva v rukách biskupov,
1:08
práve ich duše sú v najväčšom ohrození.
1:11
O tom niet pochýb. Oni sú vodcovia. A práve z tohto
1:15
prostého dôvodu sú súdení podľa úplne iných kritérií. Veliteľ sa neposudzuje
1:22
rovnako, ako rádový vojak.
1:25
Predstavte si takú absurditu, že by človek dostal
1:28
absolútnu moc, ale bez toho, aby niesol zodpovednosť
1:31
za svoje rozhodnutia. Z tohto dôvodu .. keď sa dnes niekto rozhliadne po
1:35
cirkvi, otázka- môžu byť biskupi na ceste
1:40
do pekla? nie je až tak mimo reality. Táto otázka je položená vo všetkej viere v
1:45
ich spásu. Len v takej
1:48
Amerike viac než polovica katolíkov opustila cirkev. Viac než 30 miliónov.
1:56
A z 30 miliónov tých, ktorí sú stále v cirkvi ..aspoň teoreticky
1:59
stále v cirkvi .. veľa ignoruje učenie cirkvi v každodenných záležitostiach či morálke,
2:05
popierajú jednu či viacero dogiem viery, ako napríklad prítomnosť Krista v eucharistii či
2:11
nadradenosť katolíckej viery. Je síce pravda, že to neboli súčasní biskupi, ktorí
2:16
spustili tento kolos. Mnohí z nich vtedy boli len seminaristi, keď sa začalo toto
2:20
bláznovstvo a oni boli v tomto systéme vychovávaní. A hoci oni neboli pôvodcami tejto situácie,
2:25
veľa z nich ju stále pomáha udržovať.
2:29
Umožňujú odpadlíkom od viery rečniť na cirkevnej pôde, dovolia, aby boli oceňovaní a
2:33
poctení, usilujú sa o skreslený pohľad na ekumenizmus (ak sa to tak vôbec dá nazvať),
2:39
odsúvajú na okraj, či umlčujú, ortodoxných kňazov, umožňujú, aby liberálni kňazi ostávali na čele
2:43
farností. To sú kňazi, o ktorých vedia, že nie sú verní učeniu magistéria
2:49
a uvádzajú duše do zmätku a vlažnosti. O duchovných pojmoch, ako je hriech, peklo či diabol
2:54
hovoria len povrchne, ale budú hovoriť o
2:59
imigračnej politike, životnom prostredí a
3:02
kontrole zbraní a tzv. náboženskej slobode.
3:06
Zriedkakedy, ak vôbec, budete počuť biskupa hovoriť o tom, že duša môže ísť do pekla. Ako keby v to ani neverili.
3:13
Len zriedka, ak vôbec, budete počuť biskupa ako odmieta antikoncepciu. Načakáte sa, kým
3:17
nejaký biskup povie, že katolícka cirkev, a jedine
3:21
katolícka cirkev, bola založená Ježišom Kristom, a teda je jediná pravá viera.
3:27
Príliš veľa z nich hovorí v polopravdách, zľahčujú vážne problémy, skrývajú sa za nálepku lásky k blížnemu
3:32
a rozvážnosti, ignorujúc realitu a dôsledky ich zbabelosti a rebelantstva. Len si
3:37
sedia a sledujú ako sa cirkev rozpadá.
3:42
Len títo muži majú moc tento rozpad zvrátiť. Môžu
3:48
cirkev očistiť od neverných kňazov, zobrať do rúk vzdelávanie v diecézach tým,
3:52
že prepustia učiteľov a správcov, ktorí sa neriadia učením cirkvi.
3:58
Môžu jedným pohybom pera ukončiť záplavu znesväcovania liturgie
4:03
vo farnostiach.
4:05
Môžu toho naozaj urobiť veľa. A to, že to odmietajú urobiť, nebude pre nich vôbec
4:11
dobré, keď predstúpia pred trón Ježiša Krista.
4:14
Ako by aj mohlo? Poveril ich pasením jeho ovečiek, nie ich,
4:21
jeho ovečiek. A čo oni robia? Púšťajú medzi ne vlky,
4:25
do kazateľníc, seminárov či na hodiny náboženstva. Ich poslanie je toto:
4:33
ochraňovať stádo. Ak toto nerobia,
4:36
čo iné z toho vyplýva než ich vlastné zatratenie?
4:41
Na chvíľu si predstavte strašný-prestrašný scenár, že zomrie biskup, ktorý v tomto živote
4:47
bol obľúbený v očiach ľudí pre niečo iné než pre jeho svätosť. Kládol vlastné
4:52
ambície pred Božiu vôľu, zháňal sa za chválou ľudí a nikdy si ich
4:57
nechcel pohnevať tým, že by im hovoril tvrdé slová nášho Pána.
5:01
A teraz tam stojí .. s úplne obnaženou dušou, tvárou v tvár spaľujúceho svetla pravdy a je tu
5:07
rozsudok o ňom, že je zatratený a ako sa prepadá do pekla... vidí
5:14
všetky tie duše, ktoré sú kvôli nemu
5:17
taktiež zatratené, pretože ich nemiloval dostatočne. Chýbala mu láska voči blížnemu.
5:23
Už nebude záležať na tom, či bol kardinálom alebo biskupom, pre ktorého ľudia mali často
5:27
dobré slovo. To, čo bude odteraz počúvať, celú večnosť, bude preklínanie od tých, ktorí
5:33
pred jeho očami smerovali do zatratenia a on nič pre ich záchranu nespravil.
5:37
Ako ho budú chcieť roztrhať na kusy, vyhodia mu na oči tú frašku, keď sa snažil
5:42
uspokojiť ľudí rečami o reforme imigračného zákona a sociálnej spravodlivosti a kontrole zbraní či
5:47
ďalších svetských opatrení, ktoré zhoria do tla v pekelných ohňoch.
5:52
Naveky bude otrokom démonov, ktorí majú určite pripravené špeciálne muky
5:57
pre následníkov apoštolov. Utrpenie zatratených je neopísateľné aj pre tých najobyčajnejších pokrstených.
6:05
Predstavte si aké musí byť pre tých, ktorí majú plnosť kňažstva.
6:10
Bol by biskup, ktorý ma tú guráž vyhlásiť vojnu neveriacim vo svojej diecéze, v jeho
6:14
vlastnom úrade, ukrižovaný tými neveriacimi mužmi a ženami? Iste, o tom niet
6:21
pochýb. Jeho osud v rukách modernistických liberálov Cirkvi pohody by sa často mohol
6:26
javiť neznesiteľne. Ale týmto utrpením si zachráni svoju vlastnú
6:31
dušu a duše mnohých ďalších. Toto je
6:34
povinnosť každého katolíka. Biskupa či laika. Avšak pre biskupa, ktorý v tomto zlyháva, čaká
6:39
špeciálne utrpenie v temniciach a celách pekla, a to preto, pretože tam bude aj veľa tých,
6:46
ktorí sú tam jeho pričinením.
6:50
Pekelné muky sa nedajú k ničomu prirovnať. Bez ohľadu na to, že modernisti vás chcú presvedčiť,
6:55
že do pekla nikto nepôjde. Že máme opodstatnenú nádej, že každý môže byt spasený. Nie, nemáme.
7:01
Sv. Augustín raz povedal, že pekelné ohne
7:04
sú také silné, že snaha predstaviť si ich
7:07
na základe ohňa na zemi by bolo to isté,
7:10
ako keby sme sa snažili zistiť ako páli oheň len tým, že by sme sa pozerali na obraz ohňa.
7:17
Ale dávalo by zmysel, že utrpenie biskupa v pekle by bolo medzi najhoršími
7:21
kvôli jeho prednostnému postaveniu počas života.
7:26
Naši dobrí priatelia z American Life League vytvorili stránku,
7:30
ktorej odkaz prikladáme, aby povzbudili katolíkov k modlitbe a pôstu špeciálne za biskupov,
7:37
aby boli silnými pastiermi a boli uchránení od večného
7:44
zatratenia. Prosím, kliknite na odkaz a porozmýšľajte nad obetou
7:50
za mužov, ktorí to veľmi potrebujú. Biskup v pekle, mučený démonmi a
7:56
roztrhaný na kusy tými, ktorých sa mohol pokúsiť zachrániť .. a tie muky nikdy neskončia.
8:03
Boh vám žehnaj. Som Michael Voris.
Samson1
JjmP
Za biskupov a kňazov sa treba modliť. Sám Pavol prosí o modlitbu: "Bratia, modlite sa aj za nás!" (1Sol 5,25), za apoštolov, predchodcov biskupov, ako to uvádza aj tento film, sa modlil sám Ježiš: " Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda." (Jn 17, 6-19)
Libor Halik
Modlitby za kardinála Duku od jeho spolubrata dominikána P. Filipa Maria Stajnera mali a majú cenu, lebo Duka sa mení. P. Filip sa modlí a trpí na tu chorobu, na ktorú zomrel minister Gross.
dominikguzman
Kto to prekladal, a prečo sa nepodpísal pod seba? Kňaz Libor Halík je predsa Čech, a bolo to po slovensky. Ak môže, nech mi napíše meno prekladateľa. Zvláštne,že sa nepodpísal, kedže normálna prax je podpísať sa pod preklad. Aspoň stránka. Teda bolo by dobré nadviazať možnú spoluprácu.
Peter(skala)
Včerajšia kázeň o.Kuffu aj o referende

horlivá kázen o.Kuffu o referende, žiadne sivé, či farebné, ale čierne alebo biele, tak ako to je...

Alino a Zlato, toto si pozrite
alino
Mikenko jednu otázku na teba mám:
napíš mi čo je tou"kvapkou jedu v pohari cistej vody"?
alino
Ja som katolík, a staviam sa k tomu ako katolík.
O protestantov sa nestarám, to nechám Bohu.
Alebo Frantovi- ten dáva spásu aj ateistom.
Tým čo slúžia démonom to je jedno, majú totiž 😎
7 more comments from alino
alino
Ja som sa od antiktrista oddelil. Aj ty mikenko?
alino
Mňa oklamali či teba?
Biskup Zvolenský dal prečítať vo všetkých kostoloch, že každý môže prijať od nich sviatosť keď je v ohrození života. Ich sviatosti sú platné. Zas klameš.
alino
Už si počul mikenko, že kto sa spojí s antikristom sám sa stáva antikristom?
Tak tomu som sa ja vyhol. Ty ale nie...
alino
Jak odvážne píšeš o zosadených kňazoch.
U mňa sú to hrdinovia, ktorí odmietli slúžiť démonom.
Dali prednosť Kristovi! To je na teba moc pochopiť, čo?
alino
Mikenko, máš mylné informace!
P.Dohnál nehovoril nikdy, že účinnosť sviatosti závisí na duchovnom stave kňaza, ktorý ju vysluhuje.
KDE si toto zobral?
alino
mikenko, ja ti doprajem aj grécke, ty si môžeš vyberať čo len chceš...
Nepochopil si? Za tvoje urážky nemusíš dostať milosť, aby si vôbec niečo stihol.
Tu na vetve nezáleží, hlavne na divom strome aký si ty
alino
pokrk 15:53

mike084 15:26
Pane Jezisu Kriste Synu Bozi ZMILUJ SA NA DO MOU HRIESNYM
toto by som chcel aj ked som rimska vetva RKC
Konečne mike,veľmi si ma potešil.Ak budeš toto hlásať,budem tvoj najvernejší spojenec
Som rád pokrk,že ťa potešil. Potešil by aj mňa, keby:
Mne to vychádza tak, že mike si robí srandičky. Snád to bude toto, alebo Zdravas, takto či východne, alebo snad dovtedy aj …
More
pokrk 15:53

mike084 15:26
Pane Jezisu Kriste Synu Bozi ZMILUJ SA NA DO MOU HRIESNYM
toto by som chcel aj ked som rimska vetva RKC
Konečne mike,veľmi si ma potešil.Ak budeš toto hlásať,budem tvoj najvernejší spojenec
Som rád pokrk,že ťa potešil. Potešil by aj mňa, keby:
Mne to vychádza tak, že mike si robí srandičky. Snád to bude toto, alebo Zdravas, takto či východne, alebo snad dovtedy aj Harehare...(aj to som videl v katolíckych chrámoch)
Ale z vážnych vecí sa žarty nerobia, a urážky Božích mužov Boh nenechá nepotrestané!
pokrk
mike084 15:26

Pane Jezisu Kriste Synu Bozi ZMILUJ SA NA DO MOU HRIESNYM
toto by som chcel aj ked som rimska vetva RKC
Konečne mike,veľmi si ma potešil.Ak budeš toto hlásať,budem tvoj najvernejší spojenec
Tomislav
MODLEME SE ZA ČESKÉ I SLOVENSKÉ BISKUPY, A KONEJME PRO TO I PŮST I DALŠÍ KAJÍCÍ SKUTKY, ABY NEBYLI TAK ZBABĚLÍ JAKO KDYSI PRAŽSKÝ BISKUP DĚTMAR, TAKŽE SVATÝ VOJTĚCH U JEHO SMRTELNÉ POSTELE SLYŠEL, JAK DĚTMAR STÉNÁ:

Ach, Bože, démoni mě vlečou do pekel!

Běda mi, že jsem mlčel k zlořádům!