Clicks229
ľubica
1

Odvážny hlas múdreho Božieho služobníka, ktorý nemá strach!

C. M. Viganò vyzývá všechny preláty:

Obraťte se na papeže s bratrskou výzvou k obrácení, protože neutvrzuje své bratry ve víře:
Již sedm let odmítá Kristův náměstek utvrzovat své bratry ve víře. Jeho pontifikát jen rozděluje a ničí.
V Deklaraci z Abu Dhabi prohlásil, že pluralismus a různost náboženství, barev a ras je moudrá Boží vůle.
Zmrazil misijní poslání svým odsuzováním tzv. „proselytismu“! Tím popřel Pánovo povolání apoštolů: »Jděte a učte všechny národy a křtěte je ve jménu Otce, i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal« (Mt 28, 18-20).
Spáchal strašné rouhání synkretickým uctíváním model.

Všichni biskupové a preláti katolické církve by měli pociťovat nevyhnutelnou povinnost bratrsky vyzvat papeže Františka k nápravě za tyto skandály!
Bože, který jsi nás přijal za syny, abychom byli děti světla, zadrž temnotu bludu; dopřej nám setrvat v tvé pravdě, a tak osvětlovat noc světa.
Přijď, Pane Ježíši, ukaž ve své církvi světu svou královskou svrchovanost! Neodmítej prosby své Nevěsty a splň její očekávání. Pokud nám nechceš dopřát, oč tě prosíme, dej nám vytrvalost ve víře a kající lásku!
+ Carlo Maria Viganò
arc. tit. Ulpiana, apoštolský nuncius
zdroj: lumen de lumine cz