Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks1.4K
Coburg
3

Trevignano Romano: Musíte milovať a odpúšťať

Posolstvo z Trevignano Romano, 10. október 2020
12. októbra 2020 Ivanka Paúrová

453 total views, 384 views today

Panna Mária Giselle Cardi 10. októbra 2020
Deti moje, ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie vo Vašich srdciach. Drahé deti, opäť som zostúpila, aby som sa dotkla tejto hriešnej zeme, aby som vám pomohla, požiadala a prosila Vás, aby ste mi pomohli zachrániť stratené duše mojich detí. Zlo sa zmocňuje mojich detí ako nikdy predtým; v tejto chvíli je diabol zúrivejší než kedykoľvek predtým, pretože vie, že jeho dni sú zrátané. Vaša láska musí byť úplná. Uvidíte ľudí ako sa zbláznia, uvidíte neočakávané reakcie, ľudí bezdôvodne nadávajúcich na Boha, a to všetko je ovocím Diabla; ale musíte milovať, odpúšťať a ponúkať všetko svoje nepohodlie, aby ho Ježiš mohol premeniť na milosti.

Deti, Boha ľudstva nahradili technológie. Buďte pripravení kedykoľvek, keď príde Osvietenie [svedomia]. Deti, vaše modlitby zmierňujú budúce udalosti: modlite sa, modlite sa, modlite sa; nezaoberajte sa malichernými vecami, ale radšej venujte čas modlitbe. Modlite sa za Ameriku. Deti, všetko je pripravené na vojnu: modlite sa, modlite sa, modlite sa! Teraz Vás žehnám v mene Otca, Syna a Ducha Svätého, Amen.

Zdroj: Lamammadelcieloparlaainostricuori, Obrázok: proroctwamaryjine
Aktuálne, Zjavenia

Navigácia v článku
Coburg
Lubica, je top zaujímavé, len neviem, prečo tí ľudia na tom videu na to evidentne nereagujú, veď si to asi všimli.. .youtube.com/embed/53rQbrmBEd0
Anna Krátka
modlitba.sk/?p=12128

Exorcista o nenávisti satana k Panne Márii 1. apríla 2018,

lifenews.sk/…nenavisti-satana-k-panne-marii

Exorcista o nenávisti satana k Panne Márii

Taliansky kňaz a exorcista Sante Babolin povedal, že satan je za útokmi proti Panne Márii v rôznych častiach sveta a poznamenáva, že práve ona je jeho silným zástancom a ochrancom počas exorcizmu.
„Podľa mojich skúseností – …More
modlitba.sk/?p=12128

Exorcista o nenávisti satana k Panne Márii 1. apríla 2018,

lifenews.sk/…nenavisti-satana-k-panne-marii

Exorcista o nenávisti satana k Panne Márii

Taliansky kňaz a exorcista Sante Babolin povedal, že satan je za útokmi proti Panne Márii v rôznych častiach sveta a poznamenáva, že práve ona je jeho silným zástancom a ochrancom počas exorcizmu.
„Podľa mojich skúseností – doteraz som vykonal 2 300 exorcizmov – môžem povedať, že vzývanie Najsvätejšej Panny Márie často vyvoláva výrazné reakcie v osobe, ktorú exorcizujem,“ povedal pre mexický týždenník Desde la Fe.
Otec Babolin, ktorý tiež vyučoval na Gregoriánskej univerzite v Ríme, povedal, že „Diabol atakuje Pannu Máriu, ktorú nenávidí, kvôli neúspechu vlny neveriacich v súčasnosti a aby urazil a zmiatol katolíkov.“
Spomenul udalosť z roku 2017, keď sa španielska dragqueen Borja Casillas prezliekla počas karnevalu za Pannu Máriu a v jednom predstavení ju zosmiešňovala. Takisto aj istá žena, ktorá sa obliekla ako Panna Mária, simulovala potrat počas protestu v Argentíne.
Taliansky exorcista uviedol príklad ako dôkaz tejto nenávisti diabla k Matke Božej. Keď som vzýval Najsvätejšiu Pannu Máriu, diabol mi odpovedal: „Už viac nemôžem vystáť tú Máriu a ani Vás už nemôžem strpieť!“
Otec Babolin tiež poznamenal, že Druhý vatikánsky koncil jasne hovorí o Panne Márii, ktorá sa prijatím Božieho posolstva stala Matkou Ježišovou a obetujúc celé srdce bez prekážok akéhokoľvek hriechu sa zasvätila úplne ako služobníčka Pánova osobe a dielu svojho Syna.“
Kňaz poukázal na pasáž v knihe Genesis – ktorú používa počas exorcizmu – kde Boh povie hadovi, že „rozšliape tvoju hlavu.“
V tomto rituále hovorí exorcista diablovi: „Najľstivejší had, už sa neodvážiš oklamať ľudskú rasu, prenasledovať Cirkev, trápiť Božích vyvolených a mlátiť ich ako pšenicu (…) To ti prikazujem v mene posvätného znamenia Kríža, ako aj mocou tajomstiev kresťanskej viery (…) Prikazujem ti to skrze slávnu Božiu Matku, Pannu Máriu. Ona, ktorá je pokorná a od prvého okamihu svojho Nepoškvrneného počatia rozdrvila tvoju pyšnú hlavu.“
Otec Babolin tiež uviedol, že najsilnejšie reakcie diabla počas exorcizmu sa vyskytujú vtedy, keď spomenie jej zjavenia.
Z tohto dôvodu často vyslovuje meno Svätej Márie s jej titulmi Lurdská, Fatimská alebo Guadalupská. Alebo hovorí: “ Svätá Mária, Panna Mária z Guadalupe, kráľovná z Tepeyac.“
Exorcista varoval, že nástrojom, ktorý (diabol) normálne používa na to, aby nás chytil do pasce, sú peniaze, pretože nimi ponúka možnosť uspokojenia podnetov, ktoré smerujú k potešeniu a pocitu moci.“
Satan si nás podriaďuje manipuláciou s pravdou a ponúka nám svoje „oslnivé“ svetlo, ukazuje nám vlastnú verziu“ slobody „a sľubuje nám okamžité uspokojenie našich rozmarov. Pokiaľ ide o medziľudskú komunikáciu, pocit zraku predstihuje pocit sluchu, takže obraz je pred slovom. To znamená, že túžba predchádza úvahám.
Otec Babolin povzbudil katolíkov, aby odsúdili útoky na vieru, organizovali a zúčastňovali sa na modlitebných udalostiach, modlili sa ruženec a slávili omšu na miestach, kde boli spáchané rôzne trestné činy.
ľubica
Cud słońca w Trevignano Romano? z 3.10.2020. Znak z nieba?.