05:09
Evanjelizacia
1.9K
† 5. pôstny štvrtok - Kto je väčší Abrahám alebo Ježiš? www.evanjelizacia.eu | 29. 3. 2012 | Jn 8, 51 - 59 Ježiš povedal Židom: „Veru, veru, hovorím vám: Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky." …More
† 5. pôstny štvrtok - Kto je väčší Abrahám alebo Ježiš?

www.evanjelizacia.eu | 29. 3. 2012 | Jn 8, 51 - 59 Ježiš povedal Židom: „Veru, veru, hovorím vám: Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky."
Židia mu povedali: „Teraz už vieme, že si posadnutý zlým duchom. Abrahám zomrel aj proroci, a ty hovoríš: ‚Kto zachová moje slovo, neokúsi smrť naveky.' Si azda väčší ako náš otec Abrahám, ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. Kýmže sa robíš?"
Ježiš odpovedal: „Ak sa oslavujem ja sám, moja sláva nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte: ‚On je náš Boh,' a nepoznáte ho. Ale ja ho poznám. A keby som povedal: Nepoznám ho, bol by som luhár ako vy. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam. Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; i videl a zaradoval sa."
Židia mu vraveli: „Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma?"
Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som."
Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu.

- videozábery z filmu Umučenie Krista.