Clicks by countries

 1. 2

  Iraq
 2. 2

  Tunisia
 3. 2

  Poland
 4. 2

  Lebanon
 5. 2

  Egypt
 6. 1

  Australia
 7. 1

  Turkey