V.R.S.
918

Elegia na wiejskim cmentarzu

(na motywach poezji G. K. Chestertona *)

Dla Polski co działali
swe groby mają z nami,
gdzie polski ptak się gnieździ,
i groby mają w dali -
- ptak obcy nad krzyżami,
bo dom ich się przemieścił.

Dla Polski co walczyli
by sztandar nieść w odnowie,
by domknąć trumny wieko,
swe kości położyli,
rozsiani jak gwiazd mrowie,
i blisko, i daleko.

A Polską co rządzili,
jak obcych krajów sługi,
swój lud na rzezie ślący,
nic się nie nauczyli
z tych lekcji dziejów długich,
aż po dziś dzień trwających.


*) chesterton.org/elegy-in-a-country-churchyard/