O sędzinach, które postanowiły o areszcie blogerki Teresy Garland

Nic się nie zmienia w Polsce, jeśli chodzi o szafowanie pozbawianiem ludzi wolności. Dobitnie wskazuje na to bezprawne aresztowanie Teresy Garland. W niniejszym tekście najpierw charakteryzuję sam …More
Nic się nie zmienia w Polsce, jeśli chodzi o szafowanie pozbawianiem ludzi wolności. Dobitnie wskazuje na to bezprawne aresztowanie Teresy Garland.
W niniejszym tekście najpierw charakteryzuję sam proces blogerki Garland, a potem piszę o sędzinach, które postanowiły o jej areszcie. Najważniejsze i najciekawsze konkluzje są na końcu.
Błędy prokuratora i w postępowaniu sądowym.

Zwróciłam się do rzeczniczki prasowej Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Beaty Górszczyk z pytaniami dotyczącymi procesu prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Wieliczce przeciwko pani Teresie Garland (sygn. II K 451/21)
Została ona oskarżona o popełnienie przestępstw z art. 256 par. 1 kk i 257 kk. Treść tych artykułów jest następująca:
Art. 256. § 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności …More
Brygada Świętokrzyska NSZ
Jak się dowiaduję o takich barbarzyńskich działaniach okupanta Rzeczpospolitej to mi się scyzoryk sam w kieszeni otwiera , bo tacy ludzie bezprawnie prześladowani i maltretowani są dla mnie jak najbliższa rodzina !!!
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
....a goje patrząc na taki sabotaż okupanta chazaro masońskiego mówią sobie w duchu ; " to nie moja sprawa -mnie to nie tyczy ! " dlatego póki każdy nie dostanie bezpośrednio kopa w 4 litery to się nie ruszy !!!!