Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal

“11.11.2021 maszerowali narodowcy ku, czy od niepodległości? 11.11.2022 to już tylko recydywa.”

Odnoszę jednak wrażenie, że panom narodowcom z IIIŻydo-RP/Polin cokolwiek pomieszały się plansze z hasłami. Obawiam się, że niewiele zostało już do przehandlowania i odpowiedniejsza byłaby plansza z napisem REMANENT. Można się tylko zastanawiać, czy są jakieś widoki na określenie wielkości manka i na wsadzenie złodziei do paki (?). A sam REMANENT spadnie już chyba na barki następnego pokolenia – przynajmniej taką chcę mieć nadzieję. Jedną z czołowych postaci narodowców maszerujących – tylko nie wiem, czy maszerujących od niepodległości, czy ku niepodległości – jest niejaki R.Bąkiewicz, którego patriotyczna i narodowa postawa została zauważona i doceniona przez żydowski reżim IIIRP. Dwie organizacje związane z panem R.Bąkiewiczem, Stowarzyszenie Straż Narodowa i Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, otrzymały w 2021r. 3 mln zł dotacji z Funduszu Patriotycznego, który powstał z inicjatywy premiera M.Morawieckiego i wicepremiera P.Glińskiego, czyli od rządu PiS-dzielców . Zastanówmy się jakie to narodowe cele chcą realizować narodowcy z IIIŻydo-RP/Polin z panem R.Bąkiewiczem i jego narodową kompaniją?Brakuje tutaj hasła, które niejednokrotnie głosili młodzi narodowcy: raz sierpem, raz młotem w czerwoną hołotę. Ale czy młodzi obywatele IIIŻydo-RP/Polin wiedzą co to była „czerwona hołota”? Czy wie to pan R.Bąkiewicz, który właśnie od tej hołoty dostał 3 mln zł dotacji na „narodową polityczną działalność”. Od hołoty, której korzenie etniczne, pokoleniowe, polityczne sięgają żydowskiej rebelii marca 68r. i to zarówno tych z PiS, za którymi stoi pan R.Bąkiewicz, jak i tych z PO, których zwalcza.Mam poważne wątpliwości, czy pan R.Bąkiewicz – niby narodowiec – rozumie pojęcie „suwerenność państwa”, która jest przecież skutecznie likwidowana od początku funkcjonowania żydowskiego reżimu IIIRP – ?
Pan R.Bąkiewicz opłacany przez żydowski reżim, teraz jest to rząd PiS, znakomicie wpisuje się w żydowski, syjonistyczny scenariusz dezawuowania wszystkiego co polskie i narodowe, dając pożywkę żydowskim mediom do opluwania polskiego nacjonalizmu, a w dodatku staje po stronie antypolskiej żydowskiej władzy przeciw żydowskiej, antypolskiej opozycji. Smutną konsekwencją działalności R.Bakiewicza, narodowca IIIŻydo-RP/Polin i jego kompanii jest udział w obchodach Dnia Niepodległości wielu nieświadomych politycznie Polaków.