3
4
1
2
Radom
437
Sł. B. Bp Piotr Gołębiowski (1902-1980) Ks. A. Warso, Sługa Boży Biskup Piotr Gołębiowski (1902-1980), w: Święci są wśród nas, pod red. O. G. Bartowszewskiego OFM Cap, Warszawa 2012, s. 41-51; więcej: …More
Sł. B. Bp Piotr Gołębiowski (1902-1980)

Ks. A. Warso, Sługa Boży Biskup Piotr Gołębiowski (1902-1980), w: Święci są wśród nas, pod red. O. G. Bartowszewskiego OFM Cap, Warszawa 2012, s. 41-51; więcej: www.bpgolebiowski.blogspot.com