Františkova Cirkev: Kuchári? Táto „Tradícia“ Je Ešte Stále Vítaná

Ošetrovňa sekularizovaných Jezuitov v Loyole v Španielsku zorganizovala tamborradu (festival bubnov).

Podľa InfoSJ.es (26. Január) bola príprava – výroba klobúkov, bubnov, vlajok, palíc, nálepiek a výber hudby – súčasťou úspechu.

Drevené dosky na kolenách slúžili ako provizórne bubny. Otec Paco Monteserín SJ otvoril podujatie jeho umiestnením do kontextu populárnych – ale Covidom pozastavených – tamborrád, prirovnaním k Ranej Cirkvi, kde všetci veriaci „žili zjednotení a šťastní a zdieľali svoju radosť a svoj majetok“.

Podľa Monteserína „žiť podľa ľudových tradícií“ znamená žiť v duchu Evanjelia – za predpokladu, že tieto „tradície“ nemajú nič spoločné s Rímskou Liturgiou.

#newsCrbypimhcm
Josef Arimati
Z této dehonestace starých lidí se mi zvedá žaludek.