Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks444

MOR BUDE VYPUSTENÝ NA SVET,RUKAMI TÝCH,KTORÍ SLÚŽIA ANTIKRISTOVI!!

Laudetur Jesus Christus.

Anjel smrti prejde zemou.

Tí,ktorí nebudú označení,ako praví Boží..budú trpieť,pretože nechceli prijať Božiu Pravdu a včas sa nekajali...a neprosili Všemohúceho Boha o odpustenie...ostali žiť v nevedomosti a klame svetiel tohoto sveta.

Nik,kto nie je zapísaný v Knihe Života...nebude mať podiel na Večnej Sláve Baránka...

ČIERNA SMRŤ príde na toto ľudstvo...VOJNA a HĽAD....
ZIMA...dopadne na toto pokolenie...keď to najviac nebude čakať..udrie ZIMA,akú ľudstvo nezažilo...

Nepriateľ Božích detí....bude vypúšťať choroby,aby ničil....

No čas šelmy sa kráti....

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.
ľubica
už sa stalo.... 🙏 jazdec na čiernom koni sa spomína v ZJV Jn...