Clicks1.7K
Verte Vo Františka Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsSxyeopynmaMore
Verte Vo Františka

Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsSxyeopynma
warez
aj dieťa vidí, že sedes vakantný nie je. Aj keď ten, ktorý na ňom sedí sa správa horšie ako Judáš. Kto je v skutku pápežom sa dá polemizovať. Lebo sú tam vážne indície a pochybnosti o odstúpení B16. Avšak nijaký samozvanec nemá právo určiť, že sedes je vakantný. Byť heretikom je jedna vec, ale byť usvedčený heretik je vec druhá. Každý, heretik musel byť aj v minulosti usvedčený náležitým súdom. …More
aj dieťa vidí, že sedes vakantný nie je. Aj keď ten, ktorý na ňom sedí sa správa horšie ako Judáš. Kto je v skutku pápežom sa dá polemizovať. Lebo sú tam vážne indície a pochybnosti o odstúpení B16. Avšak nijaký samozvanec nemá právo určiť, že sedes je vakantný. Byť heretikom je jedna vec, ale byť usvedčený heretik je vec druhá. Každý, heretik musel byť aj v minulosti usvedčený náležitým súdom. Nie nejakým krikľúňom z ulice. To by bol iba zmätok a neporiadok. A anarchia. Isteže v normálnych časoch by bol takýto človek dávno náležitou autoritou zosadený, predpoklady na to spĺňa, ale ja ani krikúň z ulice to urobiť nemôžeme.
Čo je však nemožné človekovi, že plne a s ľahkosťou možné Bohu. Tak nevnucujme Bohu svoje riešenia a konajme pokánie samy za seba aj za zatvrdlivých hriešnikov. Boh sa stará o svoju Cirkev. A aj toto bude čoskoro vyriešené.

toľko na margo schizmatikov - sedesvakantistov
apredsasatoci
Aj apost. Pavol bol kriklun z ulice.
Farizeji boli povolani.
Kde sú farizeji?
Kde je apost. Pavol?
Sedevakantistický kanál
Gloria.tv dlhodobo dokazuje, že im ide len o robenie si srandy, ale nie o propagovanie pravdivých postojov. Je to neúprimne celkovo. František je antipápež, je stav sedevacante (stolec je voľný). František je antipápež, nemôže byť pápežom, lebo je notorický heretik. Za zmienku stojí napr. jeho kacírske učenie o znovu-zosobášených pároch:
pravda.sk/…isek-uci-okatu-herezu-o-znovu-zosobasenych-paroc…More
Gloria.tv dlhodobo dokazuje, že im ide len o robenie si srandy, ale nie o propagovanie pravdivých postojov. Je to neúprimne celkovo. František je antipápež, je stav sedevacante (stolec je voľný). František je antipápež, nemôže byť pápežom, lebo je notorický heretik. Za zmienku stojí napr. jeho kacírske učenie o znovu-zosobášených pároch:
pravda.sk/…isek-uci-okatu-herezu-o-znovu-zosobasenych-paroch/

Tu nájdete odpovede na najčastejšie výhrady proti sedevakantistickému postoju, mali by si to ľudia prečítať vatikankatolicky.com/sedevakantizmus/
Caesar
Sedevakantistický kanál
ci je stav sedevacante to musíme podrobne preskumat, no treba pozriet aj proroctvo svateho Frantiska z Assisi, ci uz sa naplna alebo este len bude:
Proroctvo sv. Františka
Nedlho pred svojou smrťou zvolal svätý František z Assisi svojich nasledovníkov a varoval ich pred prichádzajúcimi problémami týmito slovami:
Buďte silní, moji bratia, vzchopte sa a verte Pánovi. Čas …More
Sedevakantistický kanál
ci je stav sedevacante to musíme podrobne preskumat, no treba pozriet aj proroctvo svateho Frantiska z Assisi, ci uz sa naplna alebo este len bude:
Proroctvo sv. Františka
Nedlho pred svojou smrťou zvolal svätý František z Assisi svojich nasledovníkov a varoval ich pred prichádzajúcimi problémami týmito slovami:
Buďte silní, moji bratia, vzchopte sa a verte Pánovi. Čas veľkých skúšok a súženia sa rýchlo blíži; bude veľa zmätkov a roztržiek, ako duchovných tak svetských; láskavosť mnohých ochladne, zlovoľnosť bezbožných vzrastie. Démoni budú mať nevídanú moc; nepoškvrnená čistota nášho rádu a ďalších sa neskutočne zatemní, pretože bude veľmi málo kresťanov, ktorí budú počúvať pravého Najvyššieho pontifika a Rímsku Cirkev s oddaným srdcom a dokonalou láskou.
Keď začne toto trápenie, jeden muž, nekanonicky zvolený sa zmocní pápežského úradu a svojou chytrosťou zaistí, že privedenie mnohých k omylu a na smrť. Vtedy sa rozmnoží pohoršenie, náš poriadok sa rozdelí a mnohé iné budú úplne zničené, pretože bude prijatý omyl, namiesto aby sa mu odporovalo.

Bude také množstvo názorov a schiziem medzi ľuďmi, medzi rehoľníkmi a medzi klérom, že keby tieto dni neboli skrátené podľa slov Evanjelia, aj vyvolení by boli uvedení do omylu, keby neboli uprostred tak veľkého zmätku zvlášť vedení nesmiernym Božím milosrdenstvom.

Vtedy náš poriadok a náš spôsob života bude niektorými násilne napádaný a budeme vystavení strašným skúškam. Tí, ktorí budú uznaní za verných, dostanú korunu života, ale beda tým, ktorí, veriac len nášmu poriadku, sa stanú vlažnými, pretože tak nebudú schopní vydržať pokušenia, ktoré budú dopustené na preskúšanie vyvolených.


Tí, ktorí si uchovajú svoju horlivosť a priľnú k cnosti s láskou a zápalom pre pravdu, budú trpieť urážky a prenasledovanie, budú považovaní za neposlušných a schizmatikov, pretože ich prenasledovatelia, hnaní zlými duchmi, povedia, že odstránením takýchto odpudivých ľudí z povrchu zeme preukazujú Bohu veľkú službu.

Ale Pán bude útočiskom zarmútených a zachráni všetkých, ktorí Mu dôverujú. A aby boli ako ich Hlava (Kristus), budú vyvolení rozhodovať s nádejou a svojou smrťou, vykúpia pre seba večný život; vyberú si poslušnosť Bohu pred poslušnosťou ľuďom, nebudú sa ničoho báť a radšej zomrú, než aby prijali lož a zradu.
Niektorí kazatelia budú o pravde mlčať a iní ju nohami pošliapu a poprú. Svätosť života bude privedená ku koncu uprostred výsmechu, používanému dokonca tými, ktorí ju budú praktizovať navonok, a v tých dňoch im náš Pán Ježiš Kristus nepošle pravého Pastiera, ale ničiteľa.
Zdroj: Zobrané spisy Serafinského Otca svätého Františka z Assisi, Washbourne, 1882, st. 248-250,
Sedevakantistický kanál
Časť z toho je pravda, ale ak narážate na to, že nekánonicky zvolený človek sa stane pápežom, tak to nie je presné. Preto sa kresťania neriadia proroctvami svätých, ktoré sa môžu mýliť, ale riadia sa učením Magistéria. František (JMB) je notorický heretik a taký nikdy nemôže byť členom Cirkvi, de facto, de fide, de jure; a už vôbec nie pápežom.

Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (# 15), 29. jún …More
Časť z toho je pravda, ale ak narážate na to, že nekánonicky zvolený človek sa stane pápežom, tak to nie je presné. Preto sa kresťania neriadia proroctvami svätých, ktoré sa môžu mýliť, ale riadia sa učením Magistéria. František (JMB) je notorický heretik a taký nikdy nemôže byť členom Cirkvi, de facto, de fide, de jure; a už vôbec nie pápežom.

Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (# 15), 29. jún 1896: „Nikto, preto, pokiaľ nie je v spoločenstve s Petrom, nemôže mať podiel na jeho právomoci, keďže je absurdné predstaviť si, že ten, kto je vonku, môže veliť v Cirkvi.“

František otvorene popiera konvertovanie rozkoľníkov na vieru, slávi židovské sviatky, nazýva heretikov martýrmi, dáva kvety na hroby pohanov, a pod. Je to otvorený nekresťan. Nazývať ho vo svetle týchto verejne dostupných faktov katolíkom ( a to sa deje ak ho človek nazýva pápežom ) je rúhanie. Preto je to tak vážne. Kto ho neodsúdi ako heretika je heretik.