magdapp
82.5K
tahamata
Tekst rzeczywiście oddaje prawdę, ale tytuł jest mylący.
Sugeruję taki: Episkopat mówi NIE Jezusowi Królowi Polski.
emcz
Bardzo dobry tekst i oddający prawdę. Wystarczy przeczytać Encyklikę Quas primas Piusa XI czy posłuchać(audio) i wszystko jest jasne.
Zdrada w Kościele boli najbardziej.
Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie !
Sacerdos Hyacinthus
Pius XI, Encyklika Quas primas - audio:
sacerdoshyacinthus.wordpress.com/…/pius-xi-encykli…
David44PL
Jak się modlimy?!

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE!
BĄDŹ WOLA TWOJA JAKO W NIEBIE TAK I NA ZIEMI!

Jak może przyjść gdy mówią NIE Chrystusowi Królowi?
David44PL
fr_giovanni Na naszych oczach umacnia się i rozszerza królestwo szatana na ziemi! Więc któż nas uratuje jeśli nie Chrystus Król!?

Cyt:
"Królestwa Jezusa "nie można absolutnie mylić z jakimś królestwem politycznym" - dodał papież.
"

Owszwm bo królowie ziemi przemijają ich prawa zależą od ich kaprysów. Jezus Chrystus jest wieczny a Jego Prawo niezmienne. Czy tak trudno zgiąć kolana episkopatowi i …More
fr_giovanni Na naszych oczach umacnia się i rozszerza królestwo szatana na ziemi! Więc któż nas uratuje jeśli nie Chrystus Król!?

Cyt:
"Królestwa Jezusa "nie można absolutnie mylić z jakimś królestwem politycznym" - dodał papież.
"

Owszwm bo królowie ziemi przemijają ich prawa zależą od ich kaprysów. Jezus Chrystus jest wieczny a Jego Prawo niezmienne. Czy tak trudno zgiąć kolana episkopatowi i rządzącym przed Chrystusem Królem i uznać wyższość Jego Prawa nad zgniłym ludzkim (a w zasadzie antyludzkim). A owszem trudno, bo większość z nich myśli jak Herod.

Chcą Prawu Bożemu stawiać granice, oddzielać od polityki, spychać do prywatnej sfery. Każdy kto w tym uczestniczy jest heretykiem i nieważne kim jest; zwykłym człowiekiem politykiem kapłanem biskupem czy papieżem.
Jolinar
"Niech więc nie odmawiają władcy państw publicznej czci i posłuszeństwa królującemu Chrystusowi, lecz niech ten obowiązek spełnią sami i wraz z ludem swoim, jeżeli pragną powagę swą nienaruszoną utrzymać, i przyczynić się do pomnożenia szczęścia swej ojczyzny. To bowiem, cośmy na początku Naszego Pontyfikatu napisali o zmniejszeniu się powagi prawa i poszanowania dla władzy, to samo i do czasów …More
"Niech więc nie odmawiają władcy państw publicznej czci i posłuszeństwa królującemu Chrystusowi, lecz niech ten obowiązek spełnią sami i wraz z ludem swoim, jeżeli pragną powagę swą nienaruszoną utrzymać, i przyczynić się do pomnożenia szczęścia swej ojczyzny. To bowiem, cośmy na początku Naszego Pontyfikatu napisali o zmniejszeniu się powagi prawa i poszanowania dla władzy, to samo i do czasów dzisiejszych zastosować można: "Gdy Boga i Jezusa Chrystusa - takeśmy się żalili - usunięto z praw i z państw i gdy już nie od Boga, lecz od ludzi wywodzono początek władzy, stało się iż zburzone zostały fundamenty pod tąż władzą, gdyż usunięto główną przyczynę, dlaczego jedni mają prawo rozkazywać, drudzy zaś mają obowiązek słuchać. Z tego powodu musiało być wstrząśnięte całe społeczeństwo ludzkie, gdyż brakło mu stałej i silnej podstawy"(31).
Przeto, jeżeliby kiedy ludzie prywatnie i publicznie uznali nad sobą władzę królewską Chrystusa, wówczas spłynęłyby na całe społeczeństwo niesłychane dobrodziejstwa, jak należyta wolność, jak porządek i uspokojenie, jak zgoda i pokój. Jak bowiem królewska godność Pana naszego otacza powagę ziemską książąt i władców pewną czcią religijną, tak też uzacnia obowiązki i posłuszeństwo obywateli. Dlatego to Paweł Apostoł, chociaż nakazał żonom, aby w mężach swych, a sługom, aby w panach swych Chrystusa czcili, to jednak polecił im, aby im byli posłuszni nie jako ludziom, lecz jedynie dlatego, iż oni zastępują Chrystusa, gdyż nie godzi się, aby ludzie przez Chrystusa odkupieni służyli ludziom. Zapłatąście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzkimi(32). Jeżeli panujący i prawowici przełożeni mieć będą to przekonanie, że wykonują władzę nie tyle z prawa swego, jak z rozkazu i w zastępstwie Boskiego Króla, każdy to zauważy, jak święcie i mądrze będą używać swojej władzy i jak bardzo zważać będą, wydając prawa i polecając je spełniać, na dobro ogółu i na godność ludzką swoich podwładnych. Oczywiście, że wskutek tego zakwitnie pokój i wewnętrzny porządek się ustali, gdyż wszelka przyczyna zaburzenia będzie usunięta; albowiem chociaż obywatel patrzeć będzie na panującego i innych rządców państwa jako na ludzi do niego z natury podobnych lub może nawet z jakiejś przyczyny niegodnych i na naganę zasługujących, to mimo to nie odmówi im swego posłuszeństwa, gdyż w nich samych widzieć będzie obraz i powagę Chrystusa Boga i Człowieka." (Encyklika "Quas Primas" Pius XI)
fr_giovanni
BARDZO WAŻNE SŁOWA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI,
WYPOWIEDZIANE DZIŚ 25.11.2012r.


"Panowanie Jezusa to nie "władza doczesna, lecz miłość, która służy".

Królestwa Jezusa "nie można absolutnie mylić z jakimś królestwem politycznym" - dodał papież.

Przypomniał następnie, że "oczywiste jest, iż Jezus nie ma żadnych ambicji politycznych".

Jezus "nie chce być broniony orężem, ale chce do końca …
More
BARDZO WAŻNE SŁOWA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI,
WYPOWIEDZIANE DZIŚ 25.11.2012r.


"Panowanie Jezusa to nie "władza doczesna, lecz miłość, która służy".

Królestwa Jezusa "nie można absolutnie mylić z jakimś królestwem politycznym" - dodał papież.

Przypomniał następnie, że "oczywiste jest, iż Jezus nie ma żadnych ambicji politycznych".

Jezus "nie chce być broniony orężem, ale chce do końca wypełnić wolę Ojca i zaprowadzić swoje królestwo nie przy pomocy broni i przemocy, lecz posługując się pozorną słabością miłości, która daje życie".

"To nie jest władza królestw ziemskich, które powstają i upadają, ale jest to władza prawdy i miłości. W ten sposób rozumiemy, że królowanie zapowiadane przez Jezusa w przypowieściach i ujawnione otwarcie i wyraźnie przed rzymskim prokuratorem jest królestwem prawdy, jedynym, które nadaje wszystkim rzeczom ich światło i wielkość".


- powiedział Benedykt XVI. Więcej tutaj: Jezus nie chce być broniony orężem
sąsiad od serca
Po usłyszeniu listu Episkopatu, nasunęła mi się myśl:
Pan Jezus Chrystus, Król Wszechświata może królować sobie gdzieś tam na Księżycu, ale od Polski wara.
Może też królować w mym sercu, domu, społeczeństwie i we wszechświecie, ale w państwie już nie.
Skąd ten strach przed Jezusem Królem Polski?
Czy uważają biskupi, że ta dawna Intronizacja Maryi na Królowe Polski też jest błędem?
Czym miałaby …More
Po usłyszeniu listu Episkopatu, nasunęła mi się myśl:
Pan Jezus Chrystus, Król Wszechświata może królować sobie gdzieś tam na Księżycu, ale od Polski wara.
Może też królować w mym sercu, domu, społeczeństwie i we wszechświecie, ale w państwie już nie.
Skąd ten strach przed Jezusem Królem Polski?
Czy uważają biskupi, że ta dawna Intronizacja Maryi na Królowe Polski też jest błędem?
Czym miałaby się różnić Intronizacja Matki Bożej Królowej Polski od Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski?
Dlaczego biskupi uważają, że nie wystarczy obwołanie ( my walczymy o uznanie, a nie obwołanie) Chrystusa Królem Polski, by wszystko zmieniło się na lepsze?
Co według biskupów mamy jeszcze zrobić, by w Polsce zmieniło się na lepsze?
Co też mają biskupi na myśli, mówiąc o naszym pragnieniu zmian na lepsze? Czy myślą tylko o rzeczach materialnych?
I wreszcie, skoro Jezus Chrystus jest z tytułu dziedziczenia, jako potomek króla Dawida, Królem Izraela, czyli państwa, to dlaczego nie może zostać Królem innych państw, w tym POLSKI ?