Clicks55
vi.news

Francis của "người nghèo" muốn tiền của người Đức

Các giám mục người Đức đã quyết định thúc đẩy loại "đạo đức mới" của họ hết sức có thể, để nó được thông qua, Edward Pentin nói với Raymond Arroyo của EWTN (ngày 19 tháng 9).

Ông nhớ lại rằng Francis đã bật đèn xanh cho Rước lễ Tin lành và ngoại tình của Đức sau một số qua lại [giả vờ]. Francis đã đồng ý với họ ngay từ đầu nhưng sẽ yêu cầu họ bớt thẳng thắn hơn.

Pentin dự kiến Francis sẽ để cho người Đức toại nguyện với Đường lối đồng bộsắp tới của họ.

Cuối cùng, nó [cũng] lại liên quan đến tiền, Pentin tin tưởng, "Tôi nghĩ, Vatican phụ thuộc ở một mức độ nào đó vào tài chính của Đức."

Hình ảnh: Edward Pentin, © EWTN, #newsChftqllqmv