23:02
Ks prof Władysław Kubik SJ Dzieło Osobistego Poświęcenia się Najśw. Sercu Jezusowemu. Kazanie 6 czerwca 2013 w bazyrlice NSJ KakowieMore
Ks prof Władysław Kubik SJ Dzieło Osobistego Poświęcenia się Najśw. Sercu Jezusowemu.

Kazanie 6 czerwca 2013 w bazyrlice NSJ Kakowie
malgorzata__13
List przed Jubileuszem 250. rocznicy ustanowienia święta Najśw. Serca Jezusa
Rocznica ta będzie obchodzona 6 lutego 2015 roku.
Zbliżający się jubileusz 250. rocznicy ustanowienia tego liturgicznego święta to bardzo ważne wydarzenie w życiu Kościoła. Jest ono ważne z dwóch powodów. Pierwszy dotyczy przede wszystkim nas, Polaków, bo jest on przypomnieniem polskiego wkładu w ustanowienie tego święta …More
List przed Jubileuszem 250. rocznicy ustanowienia święta Najśw. Serca Jezusa

Rocznica ta będzie obchodzona 6 lutego 2015 roku.
Zbliżający się jubileusz 250. rocznicy ustanowienia tego liturgicznego święta to bardzo ważne wydarzenie w życiu Kościoła. Jest ono ważne z dwóch powodów. Pierwszy dotyczy przede wszystkim nas, Polaków, bo jest on przypomnieniem polskiego wkładu w ustanowienie tego święta. Święty Jan Paweł II uczył, że Polska jest drugą ojczyzną kultu Serca Jezusowego. Francja jest pierwszą ojczyzną tego kultu, bo tam miały miejsce objawienia Serca Jezusowego. Polska jest drugą ojczyzną, bo polscy biskupi wyprosili u Stolicy Apostolskiej ustanowienie tego święta. Przez to przyczynili się do rozwoju liturgicznego kultu w całym Kościele i kult ten nabrał charakteru powszechnego. Kościół w Polsce odegrał tu uprzywilejowaną rolę w przyjęciu i rozszerzeniu nabożeństwa do Serca Jezusowego. Słusznie więc możemy się chlubić, że Polska stała się drugą ojczyzną tego kultu i że niejako wniosła go jako wiano do dziedzictwa pobożności chrześcijańskiej.

bpqhkhv.sercanie.org.pl/index.php
Igor75
"Polska zakwitnie berłem Maryi" - Sł. Boża Kunegunda Siwiec
1943
MATKA BOŻA:(3 maja): Przyszedł czas na powstanie Polski. Ja będę Królową, a Syn mój będzie obwołany Królem.More
"Polska zakwitnie berłem Maryi" - Sł. Boża Kunegunda Siwiec

1943
MATKA BOŻA:(3 maja): Przyszedł czas na powstanie Polski. Ja będę Królową, a Syn mój będzie obwołany Królem.
Igor75
John Vennari: Panowanie Chrystusa a nawrócenie żydów
Jedno jest pewne: jeśli przeczytacie prace ks. Faheya, już nigdy nie będziecie patrzeć na świat tak, jak do tej pory. Ich wyjątkowość wynika z faktu, że autor bez ogródek i odważnie głosi katolicką naukę o społecznym panowaniu Chrystusa Pana, która znikła obecnie całkowicie z kazań wygłaszanych w świecie anglojęzycznym. Jego życie było …More
John Vennari: Panowanie Chrystusa a nawrócenie żydów

Jedno jest pewne: jeśli przeczytacie prace ks. Faheya, już nigdy nie będziecie patrzeć na świat tak, jak do tej pory. Ich wyjątkowość wynika z faktu, że autor bez ogródek i odważnie głosi katolicką naukę o społecznym panowaniu Chrystusa Pana, która znikła obecnie całkowicie z kazań wygłaszanych w świecie anglojęzycznym. Jego życie było modlitwą i walką o uświadomienie światu, że Jezus Chrystus musi zostać uznany Panem i Królem przez wszystkie narody, w życiu prywatnym i publicznym. (…)

Ks. Fahey poświęcił swe życie biciu na alarm, być może ostatni już raz przed wielkim upadkiem, tłumacząc, że chrześcijańskie niegdyś narody świadomie i dobrowolnie powracają do pogaństwa pod wpływem przenikającego wszystko ducha naturalizmu, rozprzestrzeniającego się bynajmniej nieprzypadkowo.

Im bardziej narody odwracają się od Chrystusa, tym szerzej otwierają drzwi szatanowi i jego demonom, pozwalając im zatruwać umysły i serca ludzi – oraz pogrążać świat w ciemnościach i prowadzić go ku całkowitej ruinie. Motto ks. Faheya było niepopularne, ale proste i prawdziwe: „To świat musi dostosować się do Zbawiciela, a nie On do świata”...(...)...
Serce Jezusa Miłością
Slawek
ptyś 2013-08-31 19:48:21
Pan Jezus podał kilka sposobów wynagradzania Jego Najświętszemu Sercu:
Tutaj podaję -
PIĘĆ GŁÓWNYCH ŻĄDAŃ WYRAŻONYCH PRZEZ PANA NASZEGO ŚWIĘTEJ MAŁGORZACIE MARII - PIĘĆ GŁÓWNYCH ŻĄDAŃ WYRAŻONYCH PRZEZ PANA NASZEGO ŚWIĘTEJ MAŁGORZACIE MARII
🤗 😇
ptyś
Pan Jezus podał kilka sposobów wynagradzania Jego Najświętszemu Sercu:
1. Częste przyjmowanie komunii św. w intencji wynagrodzenia, zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca. Ustanowienie święta ku czci Serca Jezusowego.
2. Godzina święta - czyli modlitewne czuwanie w nocy z czwartku na piątek, aby towarzyszyć Jezusowi w Jego śmiertelnym smutku na Górze Oliwnej i wypraszać miłosierdzie dla grzeszników. …More
Pan Jezus podał kilka sposobów wynagradzania Jego Najświętszemu Sercu:

1. Częste przyjmowanie komunii św. w intencji wynagrodzenia, zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca. Ustanowienie święta ku czci Serca Jezusowego.

2. Godzina święta - czyli modlitewne czuwanie w nocy z czwartku na piątek, aby towarzyszyć Jezusowi w Jego śmiertelnym smutku na Górze Oliwnej i wypraszać miłosierdzie dla grzeszników.

3. Oddawanie czci obrazowi Serca Jezusowego

😉
Marrek
ptys jest katolik Rzymiański?
Ptys jest zwolennik Deoga Niekatehumenalna?
ptyś
Obietnice Pana Jezusa dla czcicieli Jego Boskiego Serca:
1. Dam każdemu wszystkie łaski potrzebne w jego stanie.
2. Sprawię pokój w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego …More
Obietnice Pana Jezusa dla czcicieli Jego Boskiego Serca:

1. Dam każdemu wszystkie łaski potrzebne w jego stanie.

2. Sprawię pokój w ich rodzinach.

3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.

4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.

5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.

9. Błogosławić będę domy, gdzie obraz mego Serca będzie wystawiony i czczony.

10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.

11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i nigdy Zeń wymazane nie będą.

12. Tym wszystkim, którzy przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca przystąpią do Stołu Pańskiego, użyczę łaski ostatecznej wytrwałości w dobrym i szczęśliwej śmierci.

😌
ptyś
"Zbawca pozwolił mi pojąć, że jedynie gorące pragnienie, by być miłowanym przez ludzi i aby dusze ratować z dróg zatracenia, na które całe ich rzesze pociąga szatan, skłania Go do objawienia im Swego Serca wraz ze wszystkimi skarbami Jego Bożej miłości, łask i miłosierdzia, uświęcenia i zbawienia, które się w Nim znajdują" - napisała św. Małgorzata i dalej stwierdziła - "To nabożeństwo jest …More
"Zbawca pozwolił mi pojąć, że jedynie gorące pragnienie, by być miłowanym przez ludzi i aby dusze ratować z dróg zatracenia, na które całe ich rzesze pociąga szatan, skłania Go do objawienia im Swego Serca wraz ze wszystkimi skarbami Jego Bożej miłości, łask i miłosierdzia, uświęcenia i zbawienia, które się w Nim znajdują" - napisała św. Małgorzata i dalej stwierdziła - "To nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w tych ostatnich czasach".
😇
Slawek
Jezus do św. Małgorzaty Marii : Podnieście oczy i spójrzcie: Żniwo bieleje, zboże zupełnie dojrzałe oczekuje żniwiarzy... Ale nie łudźcie się, moje dzieci, apostolstwo nie jest wyłącznym udziałem siewców i żniwiarzy. Czymże jest w istocie apostoł? Jest kielichem przepełnionym moją Krwią i moim Życiem, wylewającym na świat nadmiar swego gorejącego serca... Pójdźcie więc, wy także, do mojej …More
Jezus do św. Małgorzaty Marii : Podnieście oczy i spójrzcie: Żniwo bieleje, zboże zupełnie dojrzałe oczekuje żniwiarzy... Ale nie łudźcie się, moje dzieci, apostolstwo nie jest wyłącznym udziałem siewców i żniwiarzy. Czymże jest w istocie apostoł? Jest kielichem przepełnionym moją Krwią i moim Życiem, wylewającym na świat nadmiar swego gorejącego serca... Pójdźcie więc, wy także, do mojej winnicy i proście w czasie tej Godziny Świętej, abym znalazł wielu innych takich jak wy apostołów, apostołów ukrytych.
Nie brak Mi wspaniałych kaznodziei! Ale na co się zda ich rozbrzmiewająca mowa, jeśli Jej nie ożywia Słowo, którym jestem Ja?... Ono to w rzeczywistości, ono samo - a nie szumna wymowa - zdobywa dusze... Ci, którzy Mnie kochają wielką, bardzo wielką miłością, sprawiają, że ta miłość zawsze i z konieczności jaśnieje dokoła nich. Ja Sam rozlewam ją daleko od nich, bardzo daleko!...
Dusze Mi poświęcone będą mówić i pracować prawdziwie, tak - jak apostołowie, w miarę, jak wprowadzą Mnie głęboko w swe życie ukryte, wewnętrzne...
One Mnie się zupełnie oddają... a Ja z mej strony, przez nie oddaję się duszom... Ale Ja zazdrośnie strzegę tajemnicy ich ukrytej płodności. Objawienie ich chwały, zachowuję dla nich na dni chwały w moim Niebie.


Apostolstwo „modlitwy" użyźnia ugory, rodzi powołania, nawraca grzeszników.
Czy wiecie, kto wzrusza ugory i przygotowuje pole do siewu? To są dusze, które się modlą w zjednoczeniu z moim Najświętszym Sercem!
Ach, jakże wielkimi są ci pracownicy! Oni karczują ziemię, niekiedy za cenę swych usilnych modłów nabywają nowe i bardzo cenne łany... Moi Aniołowie zajmują się sprawą cudów, ale wywołują je dusze modlące się.

Wielka jest liczba tych, którzy mówią i działają więcej niż się modlą! Zrozumieliście to, więc przychodzą do was wygłosić wam ponownie wielką, wzniosłą naukę Nazaretu...
Przez lat trzydzieści, mówiłem tam jako Zbawiciel... U boku Maryi i wraz z Nią przygotowywałem moje kazania i cuda. W Nazarecie dokonałem wyboru moich apostołów i położyłem podwaliny mego Kościoła... W Nazarecie przygotowałem Ostatnią Wieczerzę, Kalwarię, Paschę, moją chwałę, moich Świętych, moich Męczenników i Apostołów.
Ach, pragnę pragnieniem ogromnym, aby domy modlitwy, domy rekolekcyjne i dusze Mi szczególnie poświęcone, karmiły się tą wzniosłą ideą.

Niech się nią przejmą tak samo wszystkie rodziny, w których moje Serce jest Królem i ośrodkiem ich serc. Mogę słusznie oczekiwać, że rodziny żyjące w zażyłości ze Mną, pojmą nareszcie i wykonywać będą to apostolstwo Nazaretu.
Proście, dzieci moje, przyjaciele mego Serca, byście się stali wszyscy, wszyscy, moimi apostołami, zwiastunami zwycięstwa, przez was przygotowanego...
Módlcie się bardzo, bo ten apostolski wysiłek wywołuje, tworzy w rodzinach, oddanych mojej miłości, nowych wielkich apostołów, którzy kiedyś uwielbiać będą moje Serce.
Proście z ufnością, proście bez przerwy, bo wasze błagania spadną jak ognie Zielonych Swiątek i ogarną letnich, a ożywią obojętnych... o, i bardziej jeszcze się módlcie, a wasza modlitwa skruszy skały, nawróci zatwardziałych grzeszników!...

Zakrywam moc tego apostolstwa przed tymi, którzy je wykonują, aby pomnożyć, wśród tajemnicy i nieświadomości ich własnych zasług, zbawczą moc ich modłów przede wszystkim na rzecz dusz zbłąkanych i marnotrawnych...
Módlcie się z wiarą, módlcie się wraz ze Mną, ratujcie świat, który nie potrzebując już proroków, obumiera i ginie z braku modlących się apostołów...
Proście o pracowników, podwajajcie wasze westchnienia i błagania, nalegajcie bez przerwy... Przed wami rozciąga się świat, idźcie na jego podbój, jednocząc się w ciszy waszych mieszkań i u stóp Tabernakulum, z nieprzerwaną modlitwą, jaką Ja zanoszę do mojego Ojca...
Módlcie się, ach módlcie się, a otrzymam należną Mi chwałę, ten święty depozyt, który wam powierzam.


✍️ GODZINA ŚWIĘTA APOSTOŁÓW SERCA JEZUSOWEGO,
którzy przez cierpienie, modlitwę, Eucharystię i miłość rozszerzają i utwierdzają. Jego królowanie w społeczeństwach.

Specjalnie poświęcona Zgromadzeniom Zakonnym

O. Mateo Crawley-Boevey
Godziny adoracyjne ku czci Serca Jezusa.

MOJE SERCE CIĘ SŁUCHA”